ФОРМИ ЗНАХОДЖЕННЯ

Геохімія важких металів у об'єктах довкілля техногенно забруднених територій України

реферат

Звіт про НДР: 66 с., 6 розділів, 11 рис., 9 табл., 51 посилання.

Об’єкт дослідження – важкі метали у ґрунтах та ґрунтовому профілі територій, що перебувають під впливом чорної металургії, хімічної промисловості та на умовно чистих територіях.

Мета роботи - визначення закономірностей розподілу важких металів у об'єктах довкілля техногенно забруднених територій України та їх еколого-геохімічна оцінка.

Форми знаходження важких металів у техногенно забруднених ґрунтах міських агломерацій

За допомогою методу постадійних екстракцій досліджено форми знаходження важких металів у ґрунтах міських агломерацій — м. Київ, м. Маріуполь (Донецька обл.) та м. Шостка (Сумська обл.). За валовими концентраціями у ґрунтах визначено геохімічні асоціації важких металів, характерних для цих міських агломерацій. Визначено ступінь рухомості, коефіцієнти концентрації та характерні техногенні геохімічні асоціації важких металів, а також показник сумарного забруднення ґрунтового покриву міських агломерацій.

 

Форми знаходження важких металів у ґрунтах зон екологічного ризику м. Київ

Досліджено форми знаходження важких металів у ґрунтах м. Київ. Виявлено, що найбільша частка металів концентрується в органічній формі (34–44 %, в парковій зоні – до 52 %). Простежено збільшення частки органічних форм і зменшення вмісту обмінних у лісопарковій зоні порівняно з ґрунтами зі значним техногенним навантаженням. Досліджено рухомість Cu, Pb, Zn, Ni, яка для техногенних ґрунтів становить 10–18 %, для ґрунтів лісопаркових зон – 6–12 %. Визначено, що найкращі захисні властивості мають ґрунти лісопаркових зон.

Еколого-геохімічна оцінка ґрунтового покриву промислово-міських агломерацій України

Реферат

Звіт про НДР: 125 с., 39 рис., 26 табл., 75 джерел.

Об’єкт дослідження – важкі метали у ґрунтовому покриві промислово-міських агломерацій України.

Мета роботи – встановлення особливостей розподілу важких металів у ґрунтах міст України різних ландшафтно-геохімічних зон, що зазнають техногенного навантаження.

Forms of a heavy metals finding in landscapes of the nature and polluted territories of Ukraine

Results of the spent researches supplement representation about factors and mechanisms of mobile forms of heavy metals formation in different types of soils natural the polluted landscapes of Ukraine. Techniques by definition of forms finding of a heavy metals   in different soils types are developed. Results of researches can be used managing subjects and nature protection organisations at definition of the maintenance of heavy metals and their mobile forms in a aeration zone  of natural and technogenic landscapes, geochemical monitoring of environment.

Вплив діяльності підприємств чорної металургії на вміст і форми знаходження важких металів у об’єктах навколишнього середовища

Вивчено розподіл і форми знаходження важких металів у ґрунтах і компонентах навколишнього середовища поблизу комбінатів чорної металургії м. Маріуполь. Встановлено, що багаторічна діяльність комбінатів (МК "Азовсталь" — 78 рр., "ММК ім. Ілліча" — 114 рр.) призвела до забруднення ґрунтів, рослинності, донних відкладів важкими металами. Валовий вміст важких металів у ґрунтах і донних відкладах поблизу підприємств чорної металургії вищий від фонових значень. Вивчено форми знаходження важких металів у забруднених і фонових ґрунтах поблизу МК "Азовсталь" та "ММК ім. Ілліча".

Форми знаходження важких металів у ґрунтах природних і техногенних ландшафтів України

РЕФЕРАТ

Звіт про НДР: 228 с., 4 розділи, 50 рис., 60 табл., 104 джерела.

Об’єкт дослідження – важкі метали у ґрунтах природних і техногенних ландшафтів України.

Мета роботи - дослідження форм знаоходження важких металів у ґрунтах природних і техногенних ландшафтів України.

Методи дослідження - загальний хімічний аналіз; атомно-абсорбційний аналіз; потенціометричний аналіз, ІСР-MS (з використанням МХ-випромінювання при пробопідготовці).

Підписатися на RSS - ФОРМИ ЗНАХОДЖЕННЯ