Украинский щит

Возраст щелочно-ультраосновных пород Болярковской интрузии (северо-западная часть Украинского щита)

Щелочно-ультраосновные породы Болярковской интрузии по составу соответствуют оливиновым мельтейгитам, ийолитам и якупирангитам и относятся к гипабиссальной фации. Возраст циркона из этих пород составляет 2023—2046 млн лет (U-Pb метод), а позднемагматических амфиболов промежуточного состава между гастингситом и эденитом — 2000 ± 25 млн лет (K-Ar метод).

Структуры и текстуры течения в железисто-кремнистых формациях Украинского щита

Проведенные исследования являются попыткой обобщения фактического материала о седиментогенных структурах и текстурах течения в железисто-кремнистых сланцевых формациях докембрия Украинского щита. На основе анализа этих материалов установлены и систематизированы их генетические особенности. На примере конкретных объектов рассмотрены условия и геологическая обстановка формирования.

Минералы циркония из кимберлитов Новоласпинских трубки и дайки (юго-восток Украинского щита)

Кимберлиты представлены слюдистой разновидностью диатремовой и гипабиссальной фаций. По геологическим данным возраст их среднедевонский. В них обнаружены и изучены циркон, бадделеит, цирконолит и кальциртит. Установлено, что эти минералы кристаллизовались из кимберлитового расплава на разных этапах его эволюции: циркон — на протомагматическом, бадделеит, цирконолит и кальциртит — на позднемагматическом. Циркон по составу близок к цирконам кимберлитового типа из других регионов. Для него характерно низкое содержание U, Th и РЗЭ, HfO2 = 1,2—1,8 %, εHf = 8—10.

Генезис та вік циркону із "латівського" горизонту криворізької серії Українського щита

З використанням методів оптичної та електронної мікроскопії вивчено морфологію та анатомію кристалів циркону із кварцитів “латівського” горизонту Криворіжжя. Встановлено, що циркони представлені декількома типами кристалів, різною мірою заокруглених внаслідок механічної абразії та регенерованих в ході прояву процесів структурно-метаморфічного перетворення первинних пісковиків. За допомогою методу мас-спектрометрії індуктивно-пов’язаної плазми з лазерною абляцією вивчено уран-свинцеві ізотопні системи кристалів кластогенного циркону.

Возраст цирконов из эндербито-гнейсов Среднего Побужья (Днестровско-Бугский мегаблок Украинского щита)

С помощью ион-ионного микрозонда SHRIMP-II изучены уран-свинцовые изотопные системы разных генераций циркона из трех проб эндербито-гнейсов, распространенных в районе с. Завалье (Среднее Побужье) — карьерах Одесском, Казачий Яр и Завальевском графитовом. Протолитом эндербито-гнейсов были магматические породы, о чем свидетельствует анатомия кристаллов циркона. Ранняя "магматическая" генерация циркона в них представлена идиоморфными ядрами с тонкой концентрической зональностью, повторяющей контур ядра.

Петрологія, тектоногенез і датування палеопротерозойського гранітного магматизму та лужного метасоматозу Українського щита

РЕФЕРАТ

Звіт про НДР: 226 с.,  111 рис.,  40 табл., 175 джерел.

Об'єкт дослідження – палеопротерозойські гранітоїди та метасоматити Українського щита (УЩ).

Мета роботи – вирішення проблем петрохімії й механізму гранітизації палеопротерозойських комплексів, а також віку, природи та палеотектонічного режиму палеопротерозойського лужного метасоматозу й уранового зруденіння УЩ.

Типоморфізм алмазу та його мінералів-супутників із порід України

РЕФЕРАТ

Звіт про НДР: 370 с., 120 рис., 70 табл. 138 джерел.

Об’єкт дослідження – алмази, гранати, хромшпінеліди, пікроільменіти, хромдіопсиди, циркони та інші мантійні мінерали із кімберлітів і шліхових ореолів Українського щита.

Мета роботи – встановлення типоморфних особливостей алмазу та його мінералів-супутників із порід Українського щита. Вдосконалення мінералогічних критеріїв прогнозування і пошуків алмазоносних кімберлітів на території України.

Геохронологія і геохімія неоархейських магматичних порід Українського щита

РЕФЕРАТ

Звіт по НДР: с. 143, 4 ч., рис. 96, табл. 31, літ. джерел 86.

Об'єкт дослідження – неоархейські магматичні породи Українського щита (УЩ).

Ціль дослідження – пояснення генези неоархейських порід Українського щита, які несуть ознаки магматичного походження.

Методи дослідження – мінералого-геохімічний, ізотопного датування акцесорних мінералів та структурно-парагенетичний.

Розробка ефективної технології прогнозування кімберлітів та нетрадиційних потенційно алмазоносних глибинних порід в межах Українського щита по ореолам розсіювання їх індикаторних мінералів в теригенних комплексах

РЕФЕРАТ

215 с., 63 рис., 31 табл. 88 джерел.

Об’єкт дослідження – ореоли індикаторних мінералів кімберлітів у теригенних відкладах південно-західної частини Українського щита (УЩ), лужно-ультраосновні породи північно-західної, сублужні габроїди центральної та тоналітові гнейси південно-східної частин УЩ.

Розробка петрологічних, мінералогічних і геохімічних критеріїв пошуків багатих руд ільменіту в магматичних породах Українського щита

РЕФЕРАТ

Звіт про НДР:  с. 66,  рис. 19,  табл. 6, - додатки,  джерел - 43.

Об’єкт дослідження – Магматичні родовища та рудопрояви ільменіту Українського щита.

Дослідження проводились в ІГМР ім. М.П. Семененка НАН України.

Мета роботи – Виявлення петрологічних, мінералогічних і геохімічних критеріїв пошуків багатих титанових руд в кристалічних породах.

Сторінки

Підписатися на RSS - Украинский щит