ТИТАН

"Геохімічні аспекти рекультивації (на прикладі розробки титанових родовищ Житомирського Полісся) "

Досліджено вміст мікроелементів у рекультивованих землях після розробки титанових родовищ. Встановлено, що після рекультивації повсюдно поширені ерозійні процеси, значна кількість мікроелементів з ґрунтотвірних порід виноситься на поверхню, формуючи поверхневе забруднення ґрунтів. Водночас, внаслідок видобутку корисних копалин, порушення структури грунту, активізації ерозійних процесів та змиву ґрунтів, загальний вміст мікроелементів у рекультивованих землях та розвиненій на них рослинності зменшується.

The development of petrologycal, mineralogycal and geochemical prospecting criteria of the rich ilmenite ores in the magmatic rocks of the Ukrainian Shield

By the results of study of ilmenite deposits and occurrences related to the anorthosite-rapakivi granite plutons (ARGP) of the Ukrainian Shield (USh) have shown that the type of mineralization dependents on a rock type. The essentially ilmenite mineralization is observed in the "norite" gabbroids type, while ilmenite-apatite - in the "troctolite." It is concluded that for mainly ilmenite deposits the initial magmatic melts were somewhat different with respect to the apatite-ilmenite gabbroids (ijotunite - in the first case, and enriched in titanium subalkaline basalt - for others).

Розробка петрологічних, мінералогічних і геохімічних критеріїв пошуків багатих руд ільменіту в магматичних породах Українського щита

РЕФЕРАТ

Звіт про НДР:  с. 66,  рис. 19,  табл. 6, - додатки,  джерел - 43.

Об’єкт дослідження – Магматичні родовища та рудопрояви ільменіту Українського щита.

Дослідження проводились в ІГМР ім. М.П. Семененка НАН України.

Мета роботи – Виявлення петрологічних, мінералогічних і геохімічних критеріїв пошуків багатих титанових руд в кристалічних породах.

Розробка петрологічних та геохімічних критеріїв прогнозування і пошуків ільменітових та апатитових руд.

РЕФЕРАТ

Звіт про НДР:  с. 160,  рис. 18,  табл. 5, - додатки,  джерел - 132.

Об’єкт дослідження - Родовища та рудопрояви апатиту, ільменіту та титаномагнетиту в магматичних та осадово-метаморфічних і метасоматичних поордах Українського щита.

Дослідження проводились в ІГМР ім. М.П. Семененка НАН України.

Підписатися на RSS - ТИТАН