СУБЛУЖНІ ГАБРОЇДИ

Development of efficient technologies and alternative forecasting potential kimberlite diamond rocks deep within the Ukrainian Shield by scattering halo of indicator minerals in terrigenous complexes

Based on investigation of typomorphic properties of minerals syngenetic with diamonds from aureoles of the south-western part of the Ukrainian shield, the possibilities of improving of effectiveness of the schlich-mineralogical methods of prediction of kimberlites are proved. The results of mineralogical investigations of alkali ultrabasic rocks of the Novograd-Volynsk block of the Ukatinian shield are presented.

Розробка ефективної технології прогнозування кімберлітів та нетрадиційних потенційно алмазоносних глибинних порід в межах Українського щита по ореолам розсіювання їх індикаторних мінералів в теригенних комплексах

РЕФЕРАТ

215 с., 63 рис., 31 табл. 88 джерел.

Об’єкт дослідження – ореоли індикаторних мінералів кімберлітів у теригенних відкладах південно-західної частини Українського щита (УЩ), лужно-ультраосновні породи північно-західної, сублужні габроїди центральної та тоналітові гнейси південно-східної частин УЩ.

Підписатися на RSS - СУБЛУЖНІ ГАБРОЇДИ