рутил

Геохімічні особливості та вік кластогенних рутилів із алмазоносних конгломератів і пісковиків білокоровицької світи (північно-західна частина Українського щита)

Визначено вік і температуру кристалізації, а також досліджено геохімічні особливості рутилів із алмазоносних кон гломератів і пісковиків палеопротерозойської Білокоровицької западини. Вік цих теригенних відкладів становить 1800–1960 млн рр. За хімічним складом рутили можно розділити на дві генетичні групи: метапелітові та мета ма фітові. За температуроюкристалізації досліджені рутили також діляться на дві групи: 550–610 та 660–760 ºC.

Підписатися на RSS - рутил