РУБІДІЙ-СТРОНЦІЄВИЙ ІЗОТОПНИЙ МЕТОД.

Mineraloge-geochemical regularity of U-ore localization in Inguletski Megablock (Ukrainiane Schield)

Object of investigation - crystalline rocks from deposits of uranium-potassic and uranium-sodic associations of Precambrian complexes of Ingul megablock, the Ukrainian Shield. The aim of the work - to develop mineralogical-geochemical and secular criteria of searches for uranium deposits of potassic-uranium (K-U) and sodic-uranium (Na-U) associations in Precambrian complexes of Ingul megablock of the Ukrainian Shield (USh).

Мінералого-геохімічні закономірності локалізації уранового зруденіння в Інгульському мегаблоці (Український щит)

РЕФЕРАТ

Звіт про НДР: 69 с., 29 рис., 19 табл., 22 - джерела.

Об’єкт дослідження – кристалічні породи родовищ уран-калієвої та уран-натрієвої формацій докембрійських комплексів Інгульського мегаблоку УЩ.

Мета роботи – розробити мінералого-геохімічні та вікові критерії пошуку уранових родовищ – калій-уранової (K-U) та натрій-уранової (Na-U) формацій в докембрійських комплексах Інгульського мегаблоку Українського щита (УЩ).

Підписатися на RSS - РУБІДІЙ-СТРОНЦІЄВИЙ ІЗОТОПНИЙ МЕТОД.