РОДОВИЩЕ

РОДОВИЩЕ БАЛКА КОРАБЕЛЬНА (МІНЕРАЛОГІЯ, ГЕОХРОНОЛОГІЯ) В ПОБУЗЬКОМУ УРАНОВОРУДНОМУ РАЙОНІ УКРАЇНСЬКОГО ЩИТА

Рідкісноземельне зруденіння родовища Балка Корабельна сформовано в результаті процесів магнезіально-залізисто-калієвого метасоматозу по пегматитах і вмісних плагіогранітах. З калієвим метасоматозом пов’язано формування уранового зруденіння кремній-калієвої формації. На уранових родовищах цієї формації (Південне, Калинівське, Лозуватське і ряд інших рудопроявів) метасоматичні зміни відбувалися у декілька стадій — мікро - клінізації, біотитизації та окварцювання.

Мінералогічні особливості залізних руд Криворізького басейну у світлі збільшення їх кондиційних запасів

Залізорудна товща Криворізького басейну характеризується складною геологічною будовою та рудними покладами, що мають різне походження, масштаб, умови залягання, мінеральний склад і якість руд. За вмістом заліза руди Криворізького басейну поділяють на два класи: багаті залізні руди (загальний вміст заліза перевищує 46 мас. %); бідні залізні руди (загальний вміст заліза нижчий за 46 мас. %), які потребують збагачення. Багаті залізні руди за умовами утворення та мінеральним складом поділяються на три види:і бурозалізнякові, магнетитові, гематитові.

Mineraloge-geochemical regularity of U-ore localization in Inguletski Megablock (Ukrainiane Schield)

Object of investigation - crystalline rocks from deposits of uranium-potassic and uranium-sodic associations of Precambrian complexes of Ingul megablock, the Ukrainian Shield. The aim of the work - to develop mineralogical-geochemical and secular criteria of searches for uranium deposits of potassic-uranium (K-U) and sodic-uranium (Na-U) associations in Precambrian complexes of Ingul megablock of the Ukrainian Shield (USh).

Селен у природних мінеральних водах західних регіонів України

Наведено результати дослідження розподілу селену в природних мінеральних водах Подільського та Прикарпатського регіонів України. Виявлено селенисті мінеральні води, у яких вміст селену перевищує встановлену мінімальну бальнеологічно активну концентрацію (10 мкг/дм3). Вміст селену 12,5—20 мкг/дм3 виявлено у водах глибинного походження. Води з підвищеним вмістом селену приурочені до сульфатвмісних порід або гіпсоангідритових відкладів.

Мінералого-геохімічні закономірності локалізації уранового зруденіння в Інгульському мегаблоці (Український щит)

РЕФЕРАТ

Звіт про НДР: 69 с., 29 рис., 19 табл., 22 - джерела.

Об’єкт дослідження – кристалічні породи родовищ уран-калієвої та уран-натрієвої формацій докембрійських комплексів Інгульського мегаблоку УЩ.

Мета роботи – розробити мінералого-геохімічні та вікові критерії пошуку уранових родовищ – калій-уранової (K-U) та натрій-уранової (Na-U) формацій в докембрійських комплексах Інгульського мегаблоку Українського щита (УЩ).

Підписатися на RSS - РОДОВИЩЕ