польові шпати

Ізоморфні та неізоморфні домішки і радіаційно-стимульовані процеси в нанорозмірних фрагментах мінеральних структур в зв’язку з вирішенням екологічних та мінералогічних проблем, пов’язаних з корисними копалинами

РЕФЕРАТ

Звіт про НДР: 1 книга, 86 сторінок, 31 ілюстрацій, 10 таблиць, 32 посилань.

Об’єкти дослідження – лужні польові шпати і плагіоклази (60 зразків) Клинцівського рудовиявлення золота внутрішньоблокової Кіровоградської зони розломів, польові шпати і кварц золотоносних родовищ України і інших регіонів, ураноносні альбіти (30 зразків) Ватутинського родовища УЩ.

Будова та сорбційні властивості вивітрених кристалів мікрокліну Глуховецького родовища

Лужні каоліни Глуховецького родовища утворились внаслідок малої швидкості вивітрювання калієвих польових шпатів (мікроклін-пертитів) у материнських породах. Вивчення вивітрених зразків мікроклінів із пегматоїдних зон родовища показало, що в кристалах мікрокліну поступово з’являються паралельні борозенки, які на пізніх стадіях вивітрювання розшаровують кристали на окремі пластини, оточені утвореними кристалами каолініту, що не мають певної орієнтації. Рентгенофазовий аналіз не виявив утворення проміжних фаз між мікрокліном і каолінітом під час вивітрювання.

О возможной роли аммония в гидротермальном процессе при образовании золоторудных месторождений

У попередніх публікаціях [12, 13, 16] ми повідомляли про наявність у калієвих польових шпатах з деяких золоторудних родовищ  ізоморфного  заміщення  іонів калію  іонами NH3+. Було висунуто припущення про роль  іонів амонію в геохімічному переносі золота під час гідротермального утворення золоторудних родовищ. У цій роботі викладено результати дослідження за допомогою методу електронного парамагнітного резонансу (ЕПР) великої кількості зразків польових шпатів  (близько 600) з різних золотих  і золото-срібних родовищ Росії, Узбекистану, України.

Підписатися на RSS - польові шпати