Покрово-Киріївський масив

Мінерали рідкісних елементів у ювітах Покрово-Киріївського масиву (Приазов’я, Україна)

Досліджено акцесорні мінерали ювітів Покрово-Киріївського масиву (Приазов’я, Україна). Наведено результати  мікрозондового  дослідження  мінералів  рідкісних  елементів  (Sr,  RЕЕ,  Zr,  Nb):  бурбанкіту,  стронціаніту, бастнезиту-(La), бастнезиту-(Cе), ілериту, цериту-(La), багатого на Sr (9—16 % SrO) фторапатиту, збагаченого на Nb  (до 9,6 % Nb2O5) пірофаніту та  інших мінералів, які концентрують Nb, REE  (титаніт, гетценіт). Для деяких зерен Sr-фторапатиту  і пірофаніту характерні структури розпаду твердих розчинів та/або мозаїчна зональність.

Нова дайкова порода в Покрово­Киріївському масиві (Приазов’я, Україна)

У Покрово­киріївському масиві (Приазов’я, україна) виявлено новий тип дайкової породи, яка перетинає нефелінові сієніти (ювіти). Це перша знахідка січного тіла, яке є пізнішим від нефелінових сієнітів цього масиву. Основна маса породи складається з калішпату, клінопіроксену, флогопіту, магнетиту, ільменіту і кальциту. Також у породі виявлено дрібні зерна фторапатиту, титаніту та сульфідів (пірит, халькопірит). Зафіксовано мінерал, попередньо діагностований як Sr­епідот  (11—13 % SrО).

Нефелінові сієніти Покрово­Киріївського масиву (Приазов’я, Україна)

Девонський Покрово­Киріївський масив розташований у зоні зчленування Приазовського мегаблоку українського щита  і складчастої структури донбасу. Цей масив складений сублужними й лужними породами: піроксенітами, верлітами, габро, маліньїтами, нефеліновими та псевдолейцитовими сієнітами, також їхніми дайковими аналогами.

Піроксени Покрово-Киріївського масиву (Приазов’я, Україна)

Девонський Покрово-Киріївський масив розташований у зоні зчленування Приазовського мегаблоку Українського щита і складчастої структури Донбасу. Цей масив складений сублужними і лужними породами: піроксенітами, верлітами, габро, маліньїтами, нефеліновими і псевдолейцитовими сієнітами та їх дайковими аналогами. Клінопіроксени є головними фемічними мінералами майже всіх типів порід Покрово-Киріївського масиву. Проте, не зважаючи на досить задовільну вивченість різних типів порід цього масиву, піроксени з них вивчено фрагментарно.

Підписатися на RSS - Покрово-Киріївський масив