ПАЛЕОПРОТЕРОЗОЙ

Уран-свинцева за цирконом та монацитом геохронологія гранітоїдів житомирського та шереметівського комплексів, Північно-Західний район Українського щита

Розглянуто  нові  результати  U-Pb  датування  цирконів  та  монацитів  із  гранітоїдів  Північно-Західного  району Українського  щита,  виконано  їх  зіставлення  з  раніше  отриманими  даними.  Згідно  із  новими  даними, Красногірський масив кристалізувався 2077 ± 8 млн рр. Тому, Сербівський — 2061 ± 11, Курчицький — 2069 ± 4, Городський — 2070 ± 2, Олександрівський — 2044 ± 9 і Сусловський — 2059 ± 5 млн рр. тому.

A U-Pb baddeleyite age of the davydky gabbro-syenite massif оf the Korosten plutonic complex

An age is provided for the Davydky massif, one of the intrusive bodies within the Korosten AMCG complex in the Ukrainian shield. The unexpected 1790 ± 1 Ma U-Pb baddeleyite age obtained for the Davydky massif (concentrically zoned gabbro to syenite) provides additional support for the simultaneous emplacement of the early phase of the Korosten AMCG complex and regional Ni-enriched tholeiitic magmas. The petrologic relationships of these two simultaneously emplaced magma types are discussed.

Laws of localisation singenetic and epigenetic ore gold and platinum metals in Early-Precambrian carbonaceous formations of Krivorozhsky and West-Inguletsky zones of the Ukrainian Shield

Results of systematic studies of special features of distribution of noble metals within key sections of Early Precambrian carbonaceous formations of the Krivyi Rih structure and of West-Inguletsk structure of the Ukrainian Shield are presented in the report. These are sections with numerous geochemical anomalies and ore occurrences of Mo, U, V, Zn, Cu, Au, Ag being confined to. In the of Krivoy Rog zone carbonaceous rocks are present at the different levels of the section of the krivorizhskaya series.

Закономірності локалізації сингенетичного та епігенетичного зруденіння золота і платинових металів в ранньодокембрійських вуглецевих формаціях Криворізької та Західно-Інгулецької зон Українського щита

РЕФЕРАТ

Звіт про НДР: 186 стор., 36 рис., 39 табл.,  305 джерел.

У звіті репрезентовано результати проведених систематичних досліджень особливостей розподілу благородних металів в опорних розрізах ранньодокембрійських метаморфічних формацій Криворізької та Західно-Інгулецької структур Українського щита, до яких тяжіють багаточисленні геохімічні аномалії та рудопрояви  Mo, U, V, Zn, Cu, Au, Ag.

Підписатися на RSS - ПАЛЕОПРОТЕРОЗОЙ