осадові комплекси

Морфогенетична класифікація видимого золота з осадочних комплексів України

Дана морфогенетическая классификация видимого золота из осадочных комплексов Украины. Установлено шесть мофогенетических разновидностей золота (идиоморфное, гипидиоморфное, индивиды с признаками скелетного роста и дендритоиды, ксеноморфное, гемиидиоморфное «новое» золото), а также рассмотрены основные формы их выделений (морфология, микроморфология поверхности, цвет, гранулометрия, проба). Приведены примеры (регион, возраст осадочных комплексов) локализации золота разных морфогенетических типов в осадочных комплексах Украины.

Хімічний склад і морфологія розсипного золота Чивчинського району Українських Карпат

В статті розглянуто особливості хімічного складу і морфології золота з осадових товщ Чивчинського району (Українські Карпати). Вказані особливості можуть бути застосовані як пошукові критерії для встановлення вірогідних корінних джерел, а також слугувати генетичними ознаками мінералоутворюючого середовища. На основі значного фактичного матеріалу вперше розроблено морфологічну класифікацію золота з осадових комплексів Чивчинського рудного району, що має як фундаментальне, так і практичне значення.

Підписатися на RSS - осадові комплекси