мінеральні асоціації

Алмазне вікно у нижню мантію Землі (відгук на книгу Ф.В. Камінського "Нижня мантія Землі. Склад і будова")

У 2017 р. У видавництві Springer Geology вийшла в світ книга всесвітньо відомого мінералога  і геохіміка Фелікса Вітольдовича Камінського  «нижня мантія  Землі. Склад  і  будова»  (Felix  V. Kaminsky.  The  Earth’s  Lower Mantle. Composition and Structure. Springer Int. Publ. Ag, 2017, 340 p., doi: https://doi.org/10.1007/978-3-319-55684-0). Книгу присвячено вирішенню однієї з найважливіших проблем сучасної геології — вивченню глибинної будови землі.

Золоторудна мінералізація в скарнах Бандурківського рудопрояву (Інгульський мегаблок, Український щит)

Досліджено золоторудну мінералізацію в контактово­метасоматичних породах Бандурківського рудопрояву, що локалізується  у межах Братського  синклінорію на  заході  Інгульського мегаблоку. Розглянуто  геологічні  умови положення рудопрояву у регіональних геолого­тектонічних структурах. Охарактеризовано основні типи вмісних порід та положення золоторудної мінералізації в розрізі глибоких свердловин. Досліджено особливості поведінки самородного золота, його типові парагенезиси та асоціації.

Самородне золото в рудах Au-As типу (Український Щит)

У золоторудних проявах мінералізації Au-As типу західної та центральної частин Українського щита встановлено характерні ознаки самородного золота, які стосуються його гранулометрії, морфології та хімічного складу. Самородне золото фіксується переважно у вигляді ксеноморфних тонкодисперсних (5—20 µm) включень в арсенопіриті, льолінгіті, рідше в нікеліні. Особливо важливою є тенденція залежності проби самородного золота від мінералу-матриці, що свідчить про специфічні співвідношення між золотом та його мінералами-носіями.

Підписатися на RSS - мінеральні асоціації