МОЛІБДЕНІТ

Дипірамідальні кристали молібденіту Пержанського рудного району (Яструбецький масив, Волинський мегаблок Українського щита)

Відносно рідкісні дипірамідальні кристали молібденіту знайдені в лужних метасоматитах Яструбецького масиву Пержанського рудного району на Волинському мегаблоці. Така мінералізація виявлена на ділянках флюоритизації біотит-мікроклін-пертитових лужних метасоматитів. Розміри кристалів молібденіту досягають 1—2 см. Прості форми кристалів молібденіту представлені дипірамідами {101-6}, {101-7} і пінакоїдом.

Divelopment of mineralogical-geochemical criteria of localization molibdenum-tungsten mineralization in the precambrian complexes of the Ukrainian Schield

Object of researches - ore manifestations of molybdenum and tungsten mineralization in Precambrian complexes of the Ukrainian Shield. The aim of work - implementation of mineralogшсфд -geochemical criteria of localisation ща mineralization molybdenum-tungsten in rocks of the Ukrainian Shield. Methods of researches - ore-meneralogical, petrographic, micro-X-ray, electronic-microscopic, mass-spectomentical and geochemical.

Морфологічні, структурні та хімічні особливості молібденітів Українського щита

Молібденіт є головним рудним мінералом грейзенів, кремнієво-калієвих і лужних метасоматитів, а також грейзенізованих пегматитів Українського щита. Вивчено кристали молібденіту із майже 100 проявів молібденової мінералізації на Українському щиті. Основні прості форми вивчених кристалів молібденіту: {0001}, {101-0}, {101-1}, {101-2}, {101-3}, {101-5}, {303-2}. Габітусні типи кристалів молібденіту: пінакоїдальний, призматично-пінакоїдальний, дипірамідально-пінакоїдальний і призматичний. Домінують пластинчастий і таблитчастий обриси кристалів.

Розробка мінералого-геохімічних критеріїв локалізації молібден-вольфрамового зруденіння в докембрійських комплексах Українського щита

РЕФЕРАТ

Звіт про НДР: 42 с., 1 рис.,  29 джерел.

Об'єкт досліджень – рудопрояви молібденової і вольфрамової мінералізації в докембрійських комплексах Українського щита.

Мета роботи – розробка мінералого-геохімічних  критеріїв локалізації молібден-вольфрамової мінералізації в породах  Українського щита.

Підписатися на RSS - МОЛІБДЕНІТ