метеорити

Тонкі морфологічні особливості продуктів земного вивітрювання в метеоритах

Наведено узагальнені дані з морфології продуктів земного вивітрювання метеоритів  із колекції Національного науково-природничого  музею НАН  України.  Запропоновано  морфологічну  класифікацію  продуктів  вивітрювання в усіх типах метеоритів. Продукти вивітрювання вперше класифіковано на три типи: площинний,  ізометричний  і  видовжений, що  характеризують просторове  розміщення  і  особливості морфології  вторинних  екзогенних мінералів у метеоритних зразках.

Мінералогічні критерії умов утворення та еволюції метеоритної речовини

РЕФЕРАТ

Об’єкти дослідження – метеорити.

Мета роботи – вивчення фізико-хімічних процесів утворення та еволюції мінеральної речовини в доакреційний і в акреційний періоди розвитку протопланетної газо-пилової туманності, в материнських тілах метеоритів, а також в метеоритах на земній поверхні. Методи дослідження – оптично- та електронно-мікроскопічні, енергодисперсійний, рентгеноспектральний, рентгеноструктурний, мессбауерівська спектроскопія.

Підписатися на RSS - метеорити