Мессбауэровская спектроскопия.

Кінетика "старіння" синтетичних магнітовпорядкованих наночастинок окси- дів заліза за даними мессбауерівської спектроскопії

За допомогою методів мессбауерівської спектроскопії та магнітних вимірів вивчено кінетику "старіння" магнітовпорядкованих наночастинок, синтезованих нами методом гідротермічного осадження в атмосфері азоту, під час їх зберігання в умовах природного середовища протягом 1817 діб. Діагностовано фазовий склад синтезованого зразка і простежено його зміни протягом фіксованих термінів зберігання. Панівною фазою в складі синтезованих частинок, внесок поглинання якої в сумарний мессбауерівський спектр (МС) складає 89 %, є магнетит — феримагнетик і головний носій магнетизму.

Мессбауэровская спектроскопия искусственных магнитоупорядоченных наночастиц

C помощью мессбауэровской спектроскопии исследован фазовый состав и кристаллохимические особенности катионов железа в сосуществующих фазах пяти образцов синтетических магнитных наночастиц, которые можно рассматривать в качестве аналогов биомагнетита. Мессбауэровские спектры образцов представлены неповторяющимся набором секстетов зеемановского расщепления и дублетов квадрупольного расщепления суперпарамагнитной природы.

Підписатися на RSS - Мессбауэровская спектроскопия.