Криворізький басейн

Закономірності зміни мінерального складу магнетитових кварцитів Криворізького басейну в зв’язку з рибекітизацією ..

Викладенo результати мінералогічного вивчення різною мірою рибекітизованих бідних магнетитових руд (магнетитових кварцитів) Криворізького басейну. Руди, перетворені  внаслідок натрієвого метасоматозу,  складають більше  половини  загальної  маси  продуктивних  товщ  Первомайського,  Ганнівського,  Петрівського,  Артемівського родовищ, представлені  також у продуктивних  товщах  Інгулецького, Валявкинського  та  інших родовищ Кривбасу.

Вплив маршалітизації на деякі фізичні властивості гематитових кварцитів Криворізького басейну.

Гематитові  кварцити  є  продуктом  вивітрювання  первинних метаморфогенних магнетитових  кварцитів,  якими складені залізисті горизонти продуктивної саксаганської світи криворізького басейну. Головною тенденцією гіпергенних змін магнетитових кварцитів є зменшення  їх мінералогічної різноманітності: перехід від первинних полімінеральних асоціацій до бі- (гематит + кварц) або тримінеральних (гематит + кварц + каолініт) асоціацій гематитових кварцитів. Нині  гематитові кварцити вивчають як перспективну сировину для виробництва високоякісного залізорудного концентрату.

Онтогенез ґраткоподібних агрегатів гетиту криворізького басейну (Україна) .

Ґраткоподібний агрегат гетиту виник у зоні гіпергенезу внаслідок прояву складних процесів фізичного та хімічного вивітрювання (окиснення) магнетитових руд. Потужна гідратація, великі значення pН і Еh, а також кристало­хімічні чинники призвели до руйнації магнетиту та переходу його в колоїдний розчин, з якого у тріщинній системі формувався ґраткоподібний агрегат.

 

Генезис сірого "соколиного ока" Криворізького басейну

Викладено результати комплексного мінералогічного дослідження сірого  "соколиного ока" — найбільш поширеного різновиду в залізорудній товщі Криворізького басейну. Прояви ока відомі в продуктивних залізорудних і вмісних  товщах  практично  всіх  залізорудних  родовищ  Кривбасу,  але  найбільш  поширені  вони  в  межах Глеюватського родовища. Забарвлення та гемологічну цінність сірого "соколиного ока" визначають мінеральний склад, структура, текстура каменю, що залежать від умов його утворення.

Мінералогічні особливості залізних руд Криворізького басейну у світлі збільшення їх кондиційних запасів

Залізорудна товща Криворізького басейну характеризується складною геологічною будовою та рудними покладами, що мають різне походження, масштаб, умови залягання, мінеральний склад і якість руд. За вмістом заліза руди Криворізького басейну поділяють на два класи: багаті залізні руди (загальний вміст заліза перевищує 46 мас. %); бідні залізні руди (загальний вміст заліза нижчий за 46 мас. %), які потребують збагачення. Багаті залізні руди за умовами утворення та мінеральним складом поділяються на три види:і бурозалізнякові, магнетитові, гематитові.

Підписатися на RSS - Криворізький басейн