кора вивітрювання

Вплив маршалітизації на деякі фізичні властивості гематитових кварцитів Криворізького басейну.

Гематитові  кварцити  є  продуктом  вивітрювання  первинних метаморфогенних магнетитових  кварцитів,  якими складені залізисті горизонти продуктивної саксаганської світи криворізького басейну. Головною тенденцією гіпергенних змін магнетитових кварцитів є зменшення  їх мінералогічної різноманітності: перехід від первинних полімінеральних асоціацій до бі- (гематит + кварц) або тримінеральних (гематит + кварц + каолініт) асоціацій гематитових кварцитів. Нині  гематитові кварцити вивчають як перспективну сировину для виробництва високоякісного залізорудного концентрату.

Розробка геохімічних критеріїв пошуків золота в корах вивітрювання кристалічного фундаменту Українського щита (Брусилівська шовна зона і прилеглі території)

РЕФЕРАТ

Звіт про НДР: 139с., 59 рис., 29 табл., 54 джерел

Об’єкт дослідження – золотоносні кори вивітрювання.

Мета роботи – розробити геохімічні критерії пошуків золота в корах вивітрювання кристалічного фундаменту Українського щита (Брусилівська шовна зона і прилеглі території).

Методи дослідження – хімічні, іон-селективні, атомно-абсорбційні, термодинамічного аналізу, математичного моделювання та інш.

Геохімія золотоносних кор вивітрювання кристалічного фундаменту Українського щита (Брусилівська шовна зона та прилеглі території)

Визначено розподіл золота у материнських породах та корах вивітрювання Брусилівської шовної зони. Встановлено кількісні показники вмісту золота та інших елементів за розрізом. Обраховано кларк концентрації золота в корах вивітрювання відносно вмісту Au у материнських породах (зокрема, біотитових гранітах): у дресвяно-глинистій зоні кори він становить 2–3; у гідрослюдисто-глинистій – 5–15, у каолінітовому горизонті – 3–7. Найбільш висока концентрація золота властлива гідрослюдисто-глинистій зоні кори вивітрювання.

Фракціонування геохімічно споріднених елементів у профілі кори вивітрювання як індикатор міграції та концентрації золота

Показано зв'язок між співвідношеннями вмісту геохімічно споріднених елементів та наявністю накопичення золота на сорбційних геохімічних бар'єрах у корі вивітрювання. Висвітлено роль таких співвідношень як індикатору процесів міграції та осадження золота й утворення збагачених ним горизонтів.

Аспекти геохімії золота в корах вивітрювання

Висвітлено аспекти геохімії золота в корах вивітрювання. Показано значну хімічну мобільність золота в корі вивітрювання та з’ясовано чинники, які обумовлюють міграцію і концентрацію золота.

Золото та його елементи-супутники в корі вивітрювання родовища Балка Широка

Розглянуто особливості розподілу золота та його елементів-супутників у корі вивітрювання родовища золота Балка Широка. З’ясовано геохімічні бар’єри, які обумовлюють концентрацію цих металів. Зроблено висновок, що надійними критеріями геохімічних процесів, які сприяють концентрації золота у профілі кори вивітрювання є співвідношення геохімічно споріднених елементів.

Підписатися на RSS - кора вивітрювання