золото

Геохімічні особливості рудних літохімічних аномалій Українських Карпат

Крюченко Н.О.1, Жовинський Е.Я.1, Папарига П.С.2, Жук О.А.1, Панаіт Е.В.1, Дмитренко К.Е.1
1 – Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України
03680, просп. Палладіна, 34, м. Київ, Україна
2 – Карпатський біосферний заповідник Міністерства екології та природних ресурсів України
90600, вул. Красне Плесо, 77, м. Рахів, Закарпатська обл., Україна

Ізоморфні та неізоморфні домішки і радіаційно-стимульовані процеси в нанорозмірних фрагментах мінеральних структур в зв’язку з вирішенням екологічних та мінералогічних проблем, пов’язаних з корисними копалинами

РЕФЕРАТ

Звіт про НДР: 1 книга, 86 сторінок, 31 ілюстрацій, 10 таблиць, 32 посилань.

Об’єкти дослідження – лужні польові шпати і плагіоклази (60 зразків) Клинцівського рудовиявлення золота внутрішньоблокової Кіровоградської зони розломів, польові шпати і кварц золотоносних родовищ України і інших регіонів, ураноносні альбіти (30 зразків) Ватутинського родовища УЩ.

Розробка геохімічних критеріїв пошуків золота в корах вивітрювання кристалічного фундаменту Українського щита (Брусилівська шовна зона і прилеглі території)

РЕФЕРАТ

Звіт про НДР: 139с., 59 рис., 29 табл., 54 джерел

Об’єкт дослідження – золотоносні кори вивітрювання.

Мета роботи – розробити геохімічні критерії пошуків золота в корах вивітрювання кристалічного фундаменту Українського щита (Брусилівська шовна зона і прилеглі території).

Методи дослідження – хімічні, іон-селективні, атомно-абсорбційні, термодинамічного аналізу, математичного моделювання та інш.

Геохімія золотоносних кор вивітрювання кристалічного фундаменту Українського щита (Брусилівська шовна зона та прилеглі території)

Визначено розподіл золота у материнських породах та корах вивітрювання Брусилівської шовної зони. Встановлено кількісні показники вмісту золота та інших елементів за розрізом. Обраховано кларк концентрації золота в корах вивітрювання відносно вмісту Au у материнських породах (зокрема, біотитових гранітах): у дресвяно-глинистій зоні кори він становить 2–3; у гідрослюдисто-глинистій – 5–15, у каолінітовому горизонті – 3–7. Найбільш висока концентрація золота властлива гідрослюдисто-глинистій зоні кори вивітрювання.

Про метаморфогенно-гідротермальну природу родовищ золоторудних формацій Українського щита

Розглянуто особливості фізико-хімічного перебігу процесів формування золоторудних родовищ Українського щита на підставі реконструкції низки термобарогеохімічних ознак та параметрів флюїдного режиму мінералоутворення. Встановлено їхню метаморфогенно-гідротермальну природу.

О возможной роли аммония в гидротермальном процессе при образовании золоторудных месторождений

У попередніх публікаціях [12, 13, 16] ми повідомляли про наявність у калієвих польових шпатах з деяких золоторудних родовищ  ізоморфного  заміщення  іонів калію  іонами NH3+. Було висунуто припущення про роль  іонів амонію в геохімічному переносі золота під час гідротермального утворення золоторудних родовищ. У цій роботі викладено результати дослідження за допомогою методу електронного парамагнітного резонансу (ЕПР) великої кількості зразків польових шпатів  (близько 600) з різних золотих  і золото-срібних родовищ Росії, Узбекистану, України.

Міграція і осадження золота у зоні гіпергенезу Юр'ївського родовища

Показано существование дважды логарифмического распределения содержания золота в коре выветривания Юрьевского месторождения. Установлено наличие двух разновидностей аномалий золота - остаточных и хемогенных (образованных в результате осаждения золота из водных растворов на геохимических барьерах). Выделено два типа геохимических барьеров: кислотный и сорбционный. Влияние последнего определяет размещение горизонтов обогащения золотом в профиле коры выветривания и существенно отличается от типичного.

Хімічний склад і морфологія розсипного золота Чивчинського району Українських Карпат

В статті розглянуто особливості хімічного складу і морфології золота з осадових товщ Чивчинського району (Українські Карпати). Вказані особливості можуть бути застосовані як пошукові критерії для встановлення вірогідних корінних джерел, а також слугувати генетичними ознаками мінералоутворюючого середовища. На основі значного фактичного матеріалу вперше розроблено морфологічну класифікацію золота з осадових комплексів Чивчинського рудного району, що має як фундаментальне, так і практичне значення.

Фракціонування геохімічно споріднених елементів у профілі кори вивітрювання як індикатор міграції та концентрації золота

Показано зв'язок між співвідношеннями вмісту геохімічно споріднених елементів та наявністю накопичення золота на сорбційних геохімічних бар'єрах у корі вивітрювання. Висвітлено роль таких співвідношень як індикатору процесів міграції та осадження золота й утворення збагачених ним горизонтів.

Сторінки

Підписатися на RSS - золото