ЗАХІДНОПРИАЗОВСЬКА СЕРІЯ

Geochronology and geochemystry of rocks association of auly and westpriazov series east part of Ukrainian Shield

Object of study - gneisses, amphibolites and basic krystaline shists of westpryazov and auly series Azov and Middle-Dnieper megabloks. Purpose - to determine the age division and geochemical characteristics and genesis of highmetamorphick rocks  of westpriazov and auly series of eastern part of the Ukrainian shield. Methods - geological, structural, petrographic, mineralogical, geochemical, isotope-geochronological. As a result geochronological studies was first established the age and position kayinkulak and verhnetokmak thicknes  of westpriazov series.

Геохронологія та геохімія асоціацій метаморфічних порід аульської та західноприазовської серій східної частини Українського щита

РЕФЕРАТ

Звіт про НДР 104 с., 46 рис., 22 табл., 119 джерел.

Об’єкт дослідження – гнейси, основні кристалосланці та амфіболіти західноприазовської і аульської серій Приазовського та Середньопридніпровського мегаблоків.

Мета роботи – вікове розчленування та визначення геохімічних особливостей і генезису високометаморфізованих порід західноприазовської та аульської серій східної частини Українського щита.

Підписатися на RSS - ЗАХІДНОПРИАЗОВСЬКА СЕРІЯ