Західне Приазов’я

Хімічний склад амфіболів із порід ореола фенітизації Чернігівського карбонатитового масиву Приазов’я (Український щит)

Проаналізовано склад амфіболів із кристалічних порід фундаменту Новополтавської ділянки в межах Чернігівської зони розлому Західного Приазов’я. Означено дві групи амфіболів, перша з яких пов’язана з етапом мігматизації гранулітового комплексу, друга — з формуванням ореола фенітизації навколо карбонатитового масиву, що накладається на першу асоціацію. З етапом мігматизації пов’язані амфіболи кальцієвої підгрупи (магнезіогорнбленди) із різним рівнем вмісту лугів та витриманим співвідношенням K/Na та Al/Si.

Возраст и геохимические особенности метабазитов Западного Приазовья .

Визначенa верхня вікова межа утворення амфіболітів Салтичанського антиклінорію — 2914 ± 5,2 млн рр. Це датування відповідає етапу метаморфізму протоліту амфіболітів, зумовленому вкоріненням плагіогранітоїдів шевченківського комплексу (2,92—2,95 млрд рр.). Амфіболіти антиклінорію формувалися по вулканічних та інтрузивних породах основного складу. За геохімічними характеристиками вони аналогічні мезоархейським амфіболітам Берестівської та Сорокинської зеленокам’яних структур і відповідають архейським толеїтовим базальтам зеленокам’яних поясів TH I.

Підписатися на RSS - Західне Приазов’я