залізисто-кремнесті формації

Закономірності зміни мінерального складу магнетитових кварцитів Криворізького басейну в зв’язку з рибекітизацією ..

Викладенo результати мінералогічного вивчення різною мірою рибекітизованих бідних магнетитових руд (магнетитових кварцитів) Криворізького басейну. Руди, перетворені  внаслідок натрієвого метасоматозу,  складають більше  половини  загальної  маси  продуктивних  товщ  Первомайського,  Ганнівського,  Петрівського,  Артемівського родовищ, представлені  також у продуктивних  товщах  Інгулецького, Валявкинського  та  інших родовищ Кривбасу.

Вплив маршалітизації на деякі фізичні властивості гематитових кварцитів Криворізького басейну.

Гематитові  кварцити  є  продуктом  вивітрювання  первинних метаморфогенних магнетитових  кварцитів,  якими складені залізисті горизонти продуктивної саксаганської світи криворізького басейну. Головною тенденцією гіпергенних змін магнетитових кварцитів є зменшення  їх мінералогічної різноманітності: перехід від первинних полімінеральних асоціацій до бі- (гематит + кварц) або тримінеральних (гематит + кварц + каолініт) асоціацій гематитових кварцитів. Нині  гематитові кварцити вивчають як перспективну сировину для виробництва високоякісного залізорудного концентрату.

Генезис сірого "соколиного ока" Криворізького басейну

Викладено результати комплексного мінералогічного дослідження сірого  "соколиного ока" — найбільш поширеного різновиду в залізорудній товщі Криворізького басейну. Прояви ока відомі в продуктивних залізорудних і вмісних  товщах  практично  всіх  залізорудних  родовищ  Кривбасу,  але  найбільш  поширені  вони  в  межах Глеюватського родовища. Забарвлення та гемологічну цінність сірого "соколиного ока" визначають мінеральний склад, структура, текстура каменю, що залежать від умов його утворення.

Структуры и текстуры течения в железисто-кремнистых формациях Украинского щита

Проведенные исследования являются попыткой обобщения фактического материала о седиментогенных структурах и текстурах течения в железисто-кремнистых сланцевых формациях докембрия Украинского щита. На основе анализа этих материалов установлены и систематизированы их генетические особенности. На примере конкретных объектов рассмотрены условия и геологическая обстановка формирования.

Підписатися на RSS - залізисто-кремнесті формації