ЕЛЕМЕНТИ-ІНДИКАТОРИ

Геохімічні критерії виділення зон екологічного ризику території України

РЕФЕРАТ

Звіт про НДР: 160с., 84 рис., 41 табл., 73 джерел

Об’єкт дослідження – зони екологічного ризику території України.

Мета роботи – встановити геохімічні критерії виділення зон екологічного ризику території України.

Методи дослідження – комплекс аналітичних методів: хімічний, спектральний, атомної абсорбції, іон-селективний, ICP-MS та інші. Для визначення основних форм міграції хімічних елементів - термодинамічні розрахунки та результати експериментальних робіт.

Форми хімічних елементів-індикаторів у поверхневих відкладах над рудопроявами поліметалів

Наведено результати математичного та термодинамічного моделювання існування різноманітних форм хімічних елементів у розчинах поверхневих відкладів (ґрунтів) за різних кислотно-лужних умов. Визначено, що переважною формою знаходження міді та свинцю в зоні гіпергенезу за рН < 6 є катіонна (рухома), для цинку ця форма властива за рН < 7,5. У лужних умовах переважними формами існування металів у ґрунтових розчинах є нерозчинні карбонатна та гідроксильна.

Розробка геохімічних критеріїв пошуків золота в корах вивітрювання кристалічного фундаменту Українського щита (Брусилівська шовна зона і прилеглі території)

РЕФЕРАТ

Звіт про НДР: 139с., 59 рис., 29 табл., 54 джерел

Об’єкт дослідження – золотоносні кори вивітрювання.

Мета роботи – розробити геохімічні критерії пошуків золота в корах вивітрювання кристалічного фундаменту Українського щита (Брусилівська шовна зона і прилеглі території).

Методи дослідження – хімічні, іон-селективні, атомно-абсорбційні, термодинамічного аналізу, математичного моделювання та інш.

Criteria of determination of the second salt halos of heavy metals of natural and tehnogenic origin

The optimum, effective and economic advantageous complex of geochemical criteria of determination of the second salt halos of heavy metals of natural and tehnogenic origin is developed. The set criteria will be allowed at first in the decision of direct searches of minerals after the second halos of dispersion, and secondly in the decision of tasks of ecological character. For this purpose different methods of research were used - chemical, ion-selektiv, atomic-absorption, thermodynamics analysis, method of mathematical design.

Критерії визначення вторинних сольових ореолів важких металів природного та техногенного походження

РЕФЕРАТ

Звіт про НДР: 125с., 62 рис., 34 табл., 44 джерел.

Об’єкт дослідження – вторинні ореоли розсіювання.

Мета роботи - розробити оптимальний, ефективний і економічно вигідний комплекс геохімічних критеріїв визначення вторинних сольових ореолів важких металів природного та техногенного походження.

Метод дослідження – хімічні, іон-селективні, атомно-абсорбційні, термодинамічного аналізу, метод математичного моделювання.

Підписатися на RSS - ЕЛЕМЕНТИ-ІНДИКАТОРИ