екологія

Біомінералізація золота в осадових комплексах України та ii екологічні аспекти

Дослідження золотоносності осадових комплексів України дозволило встановити широкий розвиток біомінералізації золота як у древніх, так і в сучасних континентальних (кори вивітрювання, зони окиснення та делювіально-пролювіальні, алювіальні відклади, що утворилися за рахунок розмиву перших двох) та морських (прибережно-морські, морські) утвореннях. Виявлено, що біогенному золоту притаманні певні морфологічні ознаки. Показано роль органічної речовини в стабілізації екосистеми та в процесах рудогенезу.

Екологічний моніторинг заповідних ділянок степової зони України

З метою проведення моніторингу вмісту групи хімічних елементів у ґрунтах степової ландшафтно-геохімічної зони досліджено сім заповідних ділянок. Сформульовані основні закономірності розподілу важких металів та їх рухомих форм залежно від фізико-хімічних властивостей ґрунтів цих заповідних територій, проведений екологічний моніторинг ґрунтів філіалів трьох заповідників (Українського степового природного, Луганського природного, Чорноморського біосферного). Розроблені методичні засади дослідження розподілу важких металів для визначення екологічного ризику територій.

Геохімічні критерії впливу зон тектонічних порушень на екологічну обстановку в Білорусі й Україні

Виявлено геохімічні критерії впливу зон тектонічних порушень на екологічну обстановку в Білорусі й Україні Мета дослідження - розробка оптимального, ефективного і економічно вигідного комплексу геохімічних критеріїв трасування зон тектонічних порушень для виявлення екологічно небезпечних ділянок.

"Геохімічні аспекти рекультивації (на прикладі розробки титанових родовищ Житомирського Полісся) "

Досліджено вміст мікроелементів у рекультивованих землях після розробки титанових родовищ. Встановлено, що після рекультивації повсюдно поширені ерозійні процеси, значна кількість мікроелементів з ґрунтотвірних порід виноситься на поверхню, формуючи поверхневе забруднення ґрунтів. Водночас, внаслідок видобутку корисних копалин, порушення структури грунту, активізації ерозійних процесів та змиву ґрунтів, загальний вміст мікроелементів у рекультивованих землях та розвиненій на них рослинності зменшується.

Эколого-геохимические исследования почв на территории Армянско-Красноперекопского района (северный Крым)

На підставі ранїше проведених геохімічних досліджень території північного Криму, дано оцінку хімічного забруднення ґрунтів с. Перекоп (за сумарним показником забруднення), на 3 км віддаленого від хімічного підприємства "Титан”, яке становить загрозу довкіллю і здоров’ю місцевого населення. Витягнуті та контрастні техногенні аномалії хімічних елементів прослідковані на всій території с. Перекоп. Вміст окремих елементів у ґрунтах досягає 22,3 ГДK, а в овочах у 3-7 разів перевищує ГДК

Підписатися на RSS - екологія