гранулітова асоціація

Проблеми стратиграфії та геохронології Українського щита

Проаналізовано  запропоновані В.П. Кирилюком підходи  та пропозиції щодо схеми  стратиграфічного розчленування  ранньодокембрійських  утворень  українського  щита  в  цілому  та  породної  асоціації  Дністровсько-Бузького мегаблоку,  зокрема. На прикладі  суперкрустальних  утворень Дністровсько-Бузького мегаблоку показано, що серед порід гранулітової асоціації разом зі стратигенними (первинні осадові, вулканогенні, хемогенні та  ін.) Присутні більш пізні (інтрузивно-магматичні, метасоматичні) породи, формування яких обумовлене накладеними  ендогенними процесами.

Підписатися на RSS - гранулітова асоціація