Волинь

Характерні особливості кристаломорфології топазу з різ них мінерально-структурних зон камерних пегматитів Коростенського плутону Українського щита .

На основі результатів гоніометричного дослідження 89 індивідів і зростків топазу та на узагальненні літературних даних, уперше детально описано відмінності кристаломорфології багатогранників топазу з різних мінерально-структурних зон камерних пегматитів Коростенського плутону. У вертикальному поясі кристалів топазу з усіх зон морфологічно важливими є лише ромбічні призми М {110} та l {120}. Найбагатше огранення властиве для індивідів топазу із заноришів.

Геохімія та ізотопний склад Sr і Nd в інтрузивних тілах високотитанистих долеритів Волині

Субвулканічні тіла високотитанистих долеритів широко розповсюджені на Волині у потужній товщі теригенних відкладів поліської серії. Відомо понад 10 ділянок розвитку інтрузивних тіл долеритів, кожне з яких — це силоподібне тіло площею до сотень квадратних кілометрів. Більшість тіл належать до внутрішньоформаційних утворень, але в поодиноких випадках зафіксовано залягання інтрузиву між відкладами поліської та волинської серій. Вік цих порід надійно не визначений. Інтрузивні тіла слабодиференційовані.

Інфрачервоні спектри ОН-груп у природному та опроміненому топазі

Зразки природного топазу з Волині (Україна) та Нігерії були вивчені за допомогою оптичних методів, мікрозондового аналізу, інфрачервоної (ІЧ) та оптичної спектроскопії до та після їх опромінення пучками електронів. Основним методом досліджень було вивчення поляризованих ІЧ-спектрів природних та опромінених монокристалів топазів. Встановлено, що склад вивчених різнобарвних топазів коливається у вузьких межах, всі зразки характеризуються високим вмістом фтору (18,6—20,5 %) та незначними домішками Fe та Ti (0—0,02 %).

Геохімічні особливості благороднометального зруденіння та умови фомування самородномідних руд в неопротерозойських трапах Волині

Викладені результати рудно-геохімічних та мінералогічних досліджень, а також термодинамічних розрахунків утворення самородномідних рудних асоціацій в неопротерозойських трапах Волині (Північно-Західна частина України). В рудних тілах передбачаються ділянки, збагачені на А§, Аи та Ші, які особливо сприятливі для пошуків економічно вигідних рудних ділянок. Спостерігається пряма залежність концентрацією Си і вмістами А§ та Ші, що є наслідком генетичних зв'язків між накопиченням цих елементів і може бути використано для попереднього підрахунку ресурсів цих металів в рудних ділянках.

Особливості кристаломорфології топазу із камерних пегматитів Волині (за даними статистичних методів)

За результатами дослідження 85 індивідів і зростків багатогранників топазу проведено статистичне опрацювання гоніометричних вимірювань їхніх кристалів із камерних пегматитів Волині. Виявлено кореляцію між розмірами кристала та його морфологією: на великих багатогранниках частота прояву більшості простих форм є вищою. Визначено морфологічно важливі прості форми із врахуванням загальної частоти, комбінаційної стійкості та відносного розвитку граней. Проаналізовано морфологію кристалів із різних мінералого-структурних зон пегматитових тіл.

Геохімія та ізотопний склад Sr і Nd в інтрузивних тілах високотитанистих долеритів Волині

Субвулканічні тіла високотитанистих долеритів широко розповсюджені на Волині у потужній товщі теригенних відкладів поліської серії. Відомо понад 10 ділянок розвитку інтрузивних тіл долеритів, кожне з яких — це силоподібне тіло площею до сотень квадратних кілометрів. Більшість тіл належать до внутрішньоформаційних утворень, але в поодиноких випадках зафіксовано залягання інтрузиву між відкладами поліської та волинської серій. Вік цих порід надійно не визначений. Інтрузивні тіла слабодиференційовані.

Підписатися на RSS - Волинь