ВАЖКІ МЕТАЛИ

Важкі метали в об’єктах довкілля Свидовецького масиву Українських Карпат

Розглянуто особливості розподілу хімічних елементів у ґрунтах, грибах та рослинності Свидовецького масиву. Встановлено, що накопичення хімічних елементів у грибах залежить від їх виду та ландшафтно-геохімічних умов. Визначений вміст хімічних елементів в об’єктах довкілля може бути прийнятий за фоновий для Українських Карпат. Одержані дані можуть слугувати основою для встановлення походження аномального вмісту важких металів в об’єктах довкілля під час проведення різноцільового геохімічного картування території досліджень.

Forms of a heavy metals finding in landscapes of the nature and polluted territories of Ukraine

Results of the spent researches supplement representation about factors and mechanisms of mobile forms of heavy metals formation in different types of soils natural the polluted landscapes of Ukraine. Techniques by definition of forms finding of a heavy metals   in different soils types are developed. Results of researches can be used managing subjects and nature protection organisations at definition of the maintenance of heavy metals and their mobile forms in a aeration zone  of natural and technogenic landscapes, geochemical monitoring of environment.

Вплив діяльності підприємств чорної металургії на вміст і форми знаходження важких металів у об’єктах навколишнього середовища

Вивчено розподіл і форми знаходження важких металів у ґрунтах і компонентах навколишнього середовища поблизу комбінатів чорної металургії м. Маріуполь. Встановлено, що багаторічна діяльність комбінатів (МК "Азовсталь" — 78 рр., "ММК ім. Ілліча" — 114 рр.) призвела до забруднення ґрунтів, рослинності, донних відкладів важкими металами. Валовий вміст важких металів у ґрунтах і донних відкладах поблизу підприємств чорної металургії вищий від фонових значень. Вивчено форми знаходження важких металів у забруднених і фонових ґрунтах поблизу МК "Азовсталь" та "ММК ім. Ілліча".

Особливості забруднення ґрунтів кадмієм та іншими важкими металами підприємствами кольорової металургії

Вивчено забруднені ґрунти навколо підприємств кольорової металургії, визначено вміст кадмію та інших важких металів у них, форми знаходження в цих ґрунтах, сировині та відходах виробництва. Встановлено, що в забруднених ґрунтах метали знаходяться переважно в сорбованій на гідроксидах, органічній і фіксованій формах, а також значно підвищується вміст рухомих форм важких металів.

Форми знаходження важких металів у ґрунтах природних і техногенних ландшафтів України

РЕФЕРАТ

Звіт про НДР: 228 с., 4 розділи, 50 рис., 60 табл., 104 джерела.

Об’єкт дослідження – важкі метали у ґрунтах природних і техногенних ландшафтів України.

Мета роботи - дослідження форм знаоходження важких металів у ґрунтах природних і техногенних ландшафтів України.

Методи дослідження - загальний хімічний аналіз; атомно-абсорбційний аналіз; потенціометричний аналіз, ІСР-MS (з використанням МХ-випромінювання при пробопідготовці).

Критерії визначення вторинних сольових ореолів важких металів природного та техногенного походження

РЕФЕРАТ

Звіт про НДР: 125с., 62 рис., 34 табл., 44 джерел.

Об’єкт дослідження – вторинні ореоли розсіювання.

Мета роботи - розробити оптимальний, ефективний і економічно вигідний комплекс геохімічних критеріїв визначення вторинних сольових ореолів важких металів природного та техногенного походження.

Метод дослідження – хімічні, іон-селективні, атомно-абсорбційні, термодинамічного аналізу, метод математичного моделювання.

Сторінки

Підписатися на RSS - ВАЖКІ МЕТАЛИ