ВАЖКІ МЕТАЛИ

Еколого-геохімічна оцінка ґрунтів Дніпродзержинського промислового вузла

Проведено дослідження мікроелементного складу верхнього шару ґрунту в зоні впливу хвостосховищ та техногенних об’єктів Дніпродзержинського промислового вузла. Розглянуто геохімічні та санітарно-гігієнічні показники ґрунтів досліджуваних ділянок. Встановлено, що вміст Ni, Cu та Pb у ґрунтах селитебної зони перевищує 2ГДК, а у зоні впливу хвостосховищ – 4ГДК. Підвищений вміст Ce у верхньому шарі “техногенного” ґрунту території узла є предметом більш детальних досліджень.

SUMMARY

 

Еколого-геохімічна оцінка ґрунтового покриву промислово-міських агломерацій України

Реферат

Звіт про НДР: 125 с., 39 рис., 26 табл., 75 джерел.

Об’єкт дослідження – важкі метали у ґрунтовому покриві промислово-міських агломерацій України.

Мета роботи – встановлення особливостей розподілу важких металів у ґрунтах міст України різних ландшафтно-геохімічних зон, що зазнають техногенного навантаження.

Особливості забруднення ґрунтів кадмієм та іншими важкими металами підприємствами кольорової металургії

Вивчено забруднені ґрунти навколо підприємств кольорової металургії, визначено вміст кадмію та інших важких металів у них, форми знаходження в цих ґрунтах, сировині та відходах виробництва. Встановлено, що в забруднених ґрунтах метали знаходяться переважно в сорбованій на гідроксидах, органічній і фіксованій формах, а також значно підвищується вміст рухомих форм важких металів.

Вплив органічної речовини на розподіл важких металів в грунтах Житомирського Полісся

В статті представлений розподіл форм важких металів у грунтах Житомирського Полісся залежно від вмісту органічної речовини.

Рухомі форми важких металів у ґрунтах Житомирського Полісся (Коростенський район)

Представлено результат дослідження розподілу валового вмісту і рухомих форм Zn, Co, Nі, Сu та інших у ґрунтах на ділянках розвитку титанових руд і поблизу шламосховища гірничозбагачувального комбінату на території Житомирського Полісся.

Важкі метали в зоні впливу полігонів твердих побутових відходів (на прикладі Київського полігону ТПВ № 5)

Розраховано коефіцієнти забруднення ґрунтових вод у зоні впливу полігонів твердих побутових відходів на прикладі Київського полігону ТПВ № 5. Показано, що ці об’єкти особливо небезпечні за органолептичними показниками, переважно за рахунок забруднення ґрунтових вод залізом.

Содержание тяжелых металлов в средах и объектах эколого-геохимических зон Крыма

Розглянуто розподіл деяких важких металів у системах "порода - ґрунт - біос" і ”порода - грунт" в зонах впливу природних і антропогенних джерел на території різних ландшафтно-геохімічних зон Криму.

Сторінки

Підписатися на RSS - ВАЖКІ МЕТАЛИ