ВАЖКІ МЕТАЛИ

Фізико-хімічні умови утворення техногенних геохімічних аномалій в зоні впливу підприємств чорної і кольорової металургії

реферат

 

Звіт про НДР: 296 с., 9 розділів, 44 таблиці, 81 рисунок, 236 посиланнь.

Об’єкт дослідження: ґрунтові відклади, донні відклади водойм, рослинність на полігонах дослідження міст Маріуполь, Алчевськ, Кам’янське, Запоріжжя, Константинівка.

Ціль – дослідити розподіл мікроелементів в об’єктах навколишнього середовища на територіях під впливом чорної та кольорової металургії та встановити фізико-хімічні умови утворення техногенних геохімічних аномалій.

ЕКОЛОГО-ГЕОХІМІЧНА ОЦІНКА ҐРУНТІВ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ, ЗАБРУДНЕНИХ МУЛАМИ СТІЧНИХ ВОД

Еколого-геохімічна оцінка ґрунтів Київської області, забруднених мулами стічних вод

В.Р. Клос, Е.Я. Жовинський, Н.О. Крюченко, М.В. Приходько

Геохімічні аспекти досліджень атмосферного аерозолю м. Запоріжжя

Викладено  результати  аналізування  даних  натурних  спостережень  за  розподілом  атмосферного  аерозолю  в межах міста  Запоріжжя.

Геохімія важких металів у об'єктах довкілля техногенно забруднених територій України

реферат

Звіт про НДР: 66 с., 6 розділів, 11 рис., 9 табл., 51 посилання.

Об’єкт дослідження – важкі метали у ґрунтах та ґрунтовому профілі територій, що перебувають під впливом чорної металургії, хімічної промисловості та на умовно чистих територіях.

Мета роботи - визначення закономірностей розподілу важких металів у об'єктах довкілля техногенно забруднених територій України та їх еколого-геохімічна оцінка.

Геохімічні закономірності розподілу мікроелементів в об’єктах навколишнього середовища м. Києва

реферат

 

Звіт про НДР: 174 с., 5 розділів, 31 таблиця, 34 рисунки, 101 посилання.

Об’єкт дослідження: ґрунтові відклади, підземні і поверхневі води, донні відклади водойм Києва.

Ціль роботи – дослідити закономірності розподілу мікроелементів в об’єктах довкілля навколишнього середовища Київської міської агломерації.

Форми знаходження важких металів у техногенно забруднених ґрунтах міських агломерацій

За допомогою методу постадійних екстракцій досліджено форми знаходження важких металів у ґрунтах міських агломерацій — м. Київ, м. Маріуполь (Донецька обл.) та м. Шостка (Сумська обл.). За валовими концентраціями у ґрунтах визначено геохімічні асоціації важких металів, характерних для цих міських агломерацій. Визначено ступінь рухомості, коефіцієнти концентрації та характерні техногенні геохімічні асоціації важких металів, а також показник сумарного забруднення ґрунтового покриву міських агломерацій.

 

Сорбция тяжелых металлов донными илами в присутствии ионов аммония

Розглянуто сорбцію Cu+2, Mn+2, Pb+2, Ni+2, Fe+3 донними осадами, що забруднені нафтопродуктами (на прикладі мулових донних осадів Севастопольської бухти).

Комплексна еколого-геохімічна оцінка техногенно забруднених територій

Представлено результати комплексного аналізу просторового розподілу вмісту важких металів та магнітних властивостей поверхневих відкладів потужного металургійного центру — м. Маріуполь. Територія досліджень характеризується значним рівнем техногенного навантаження. Показник накопичення забруднення (PLI), розрахований по п’яти металах (Mn, Cu, Pb, Zn, Sn), може досягати 14. За PLI горизонт 0—5 см є більш забрудненим важкими металами, ніж горизонт 5—10 см.

Форми знаходження важких металів у ґрунтах зон екологічного ризику м. Київ

Досліджено форми знаходження важких металів у ґрунтах м. Київ. Виявлено, що найбільша частка металів концентрується в органічній формі (34–44 %, в парковій зоні – до 52 %). Простежено збільшення частки органічних форм і зменшення вмісту обмінних у лісопарковій зоні порівняно з ґрунтами зі значним техногенним навантаженням. Досліджено рухомість Cu, Pb, Zn, Ni, яка для техногенних ґрунтів становить 10–18 %, для ґрунтів лісопаркових зон – 6–12 %. Визначено, що найкращі захисні властивості мають ґрунти лісопаркових зон.

Сторінки

Підписатися на RSS - ВАЖКІ МЕТАЛИ