Архей

Сублужні біотитові амфіболіти району Балки Башмачка, Середнє Придніпров’я

Сублужні біотитові амфіболіти представлені різного розміру реліктовими тілами  і дрібними ксенолітами серед вмісних плагіограніт-мігматитів дніпропетровського комплексу біля західних меж Славгородського блоку у Середньому Придніпров’ї. Вони утворилися не пізніше 3,04 млрд рр. тому. Головний мінеральний парагенезис еденіт-паргасит — олігоклаз-андезин — біотит сформувався в інтервалі температури 620—744 °С і тиску 4,5—7,7 кбар, що відповідає умовам амфіболітової фації регіонального метаморфізму.

Петрогенезис амфіболітів аульської серії басейну р. Базавлучок, Середньопридніпровський мегаблок Українського Щита

Викладено результати петрологічних досліджень архейських амфіболітів Середньопридніпровського мегаблоку Українського щита, що входять до складу базавлуцької товщі аульської серії. Виділено однорідний середньодрібнозернистий  та  порфіробластичний  петрографічні  типи  амфіболітів,  головний мінеральний  парагенезис  яких представлений  кальцієвим  амфіболом  еденіт-паргаситової  серії  та  середнім  плагіоклазом —  андезином. Вони сформувалися  за  температури 650—740  °С  і  тиску 5—8 кбар, що  відповідає  амфіболітовій фації прогресивного регіонального метаморфізму.

Изотопно-геохимические свидетельства процес- сов мантийно-корового взаимодействия при формировании позднеархейских зеленокаменных поясов Курского блока Сарматии

Исследованы Sm-Nd изотопные характеристики позднеархейской метаморфизованной коматиит-толеитовой ассоциации Белгородско-Михайловского зеленокаменного пояса Курской (КМА) гранит-зеленокаменной области в восточной части Сарматии. Модельный возраст, рассчитанный для коматиитов с наименьшим отношением 147Sm/144Nd = 0,1284, составляет 2,98 млрд лет. Коматииты характеризуются значением εNd (T2500) = +1,4 ÷ +4,3, свойственным деплетированному мантийному веществу.

Древние кратоны — возраст, строение, состав, геодинамика

В соответствии с современными изотопными данными, первичная континентальная кора возникла 4,4 млрд лет назад.  Главная  составляющая  архейской  континентальной  коры —  породы  ТТГ  (тоналит-трондьемит-гранодиорит) серии, которым свойственны многократность внедрения на небольшой площади, близкая к изометричной морфология тел, тесное пространственное совмещение разновозрастных ТТГ. Это принципиально отличает их от образований протерозоя.

Геохронология и геодинамика архейских мегаблоков Украинского щита

Український щит формувався від еоархею до мезопротерозою у результаті поліциклічних тектоно-магматичних процесів. Архейські породні асоціації утворилися в результаті дії мантійних плюмів. У палеоархейських породах Дністровсько-Бузького і Приазовського мегаблоків виділяють синхронні за часом формування магматичні комплекси (тоналіти, ендербіти) віком 3,65; 3,5 і 3,3 млрд рр., що вказує на їх приналежність до одного протократону, фрагменти якого спостерігаються також в межах Воронезького кристалічного масиву.

Архейские субщелочные метабазиты в кайинкулакской толще западноприазовской серии (Приазовский мегаблок УЩ)

В кайинкулакской толще западноприазовской серии выявлены субщелочные метабазиты архейского возраста (> 2,9 млрд лет), которые являются, вероятно, дайковыми образованиями. Эти данные позволяют существенно пересмотреть представления о роли субщелочного магматизма в раннем докембрии Украинского щита.

Вік та ізотопний склад гафнію цирконів з кварцитів середнього Побужжя Українського щита

Наведено результати дослідження ізотопного віку цирконів з кварцитів кошаро-олександрівської світи бузької серії Побужжя. Також наведено відомості про ізотопний склад гафнію в цих цирконах, про результати дослідження хімічного складу кварцитів і визначення в них ізотопного складу стронцію та неодиму. Показано, що наймолодші з кластогенних цирконів мають вік біля 2540 млн років, що його вважають максимальним віком осадконакопичення. Молодші циркони (віком до 2031 млн років) є метаморфогенними. Найдавніші з кристалів, виявлені в кварцитах, мають вік до 3245 млн років.

Підписатися на RSS - Архей