кандидат геологічних наук

Луньов Євген Сергійович

Тема дисертації «Петрологія лужних порід Покрово-Киріївського масиву»

Спеціальність: 04.00.08 - петрологія

Науковий керівник - доктор  геол.-мін. наук, професор Кривдік С.Г.

Пономар Віталій Павлович

Тема дисертації: «Зміни мінерального складу  та властивостей залізних руд різного типу під впливом магнетизуючого випалу»

спеціальність: 04.00.20 - мінералогія, кристалографія

Науковий керівник: чл.-кор. НАН України професор Брик О.Б.

 

Підписатися на RSS - кандидат геологічних наук