Пошукової та екологічної геохімії

 

Основні наукові напрями:
пошукова геохімія; екологічна геохімія; геохімія окремих елементів та їх асоціацій в об’єктах довкілля природних та техногенних ландшафтів; геохімія процесів рудоутворення.
 

Ми пропонуємо співробітництво в галузі пошукової та екологічної геохімії:

- аналітичні дослідження з визначення вмісту хімічних елементів і їх рухомих форм у ґрунтах, гірських породах, воді та рослинності;

- еколого-геохімічне картування територій з визначенням ділянок екологічного ризику;

- локальне прогнозування та геохімічні пошуки рудних та нерудних корисних копалин;

- експериментальні роботи по сорбції-десорбції важких металів та інших хімічних елементів та виявлення можливості їх використання, як природних сорбентів;

- екологічна оцінка ґрунтів та рослинності та виявлення територій для вирощування екологічно чистої продукції;

- статистична обробка геохімічних результатів досліджень;

- побудова карт та інших графічних матеріалів.

 

Subscribe to RSS - Пошукової та екологічної геохімії