карбонатити

Петрологічні особливості та металогенічна спеціалізація лужних порід Приазов’я

Реферат

 

Звіт про НДР: 236 с., 43 рис., 25 табл., 199 джерел.

 Об’єкт дослідження – масиви і прояви лужних порід Приазов’я

Мета роботи – виявлення особливостей концентрації і розподілу елементів-домішок в масивах лужних порід і карбонатитів Приазов’я в залежності від часу та петрологічного механізму їх формування.

Ізоморфізм в TR-апатитах Чернігівського карбонатитового масиву

Проаналізовано TR-апатити з визначенням вмісту Ca, P, Si, Na, Sr, TR та інших елементів із твейтозитпіроксенітів, рингітів і бефорситів Чернігівського карбонатитового масиву. Апатити із досліджуваних порід виявилися досить різними. Так, апатити твейтозит-піроксенітів і рингітів характеризуються неоднорідною структурою апатитової матриці. В останній присутні ділянки, збагачені і збіднені на TR та Si. Тобто ізоморфне входження TR разом із Si до структури таких апатитів відбувається за бритолітовою схемою.

Оптико-спектроскопічне вивчення магнезіально-залізистих слюд із карбонатитів і ультраосновних порід чернігівського комплексу Північно-Західного Приазов’я

Аналіз поляризованих оптичних спектрів поглинання магнезіально-залізистих слюд переважно флогопіт-анітового складу із ультраосновних порід і карбонатитів чернігівського комплексу в Північно-Західному Приазов’ї свідчить про те, що основний елемент, який бере участь в утворенні центрів забарвлення (поглинання) — залізо, входить до структури у дво- (Fe2+) і тривалентній (Fe3+) формах. При цьому Fe2+ займає тільки октаедричні, а Fe3+ як окта-, так і тетраедричні структурні позиції.

Еволюція ізотопних систем в лужних породах та карбонатитах Приазовського блоку УЩ

Изотопные данные по щелочным породам и карбонатитам Приазовья свидетельствуют о мантийном их происхождении. В то же время отдельные участки мантии несколько отличаются своей неоднородностью, что связано, скорее всего, с различными геодинамическими обстановками.

Subscribe to RSS - карбонатити