оптична спектроскопія

Кристалохімія та спектроскопія егіринів Октябрського масиву та лужних метасоматитів Приазов’я

Кристалохімічні особливості найпоширенішого фемічного мінералу лужних порід — егірину були досліджені на зразках із нефелінових сієнітів Октябрського масиву та просторово наближених до нього лужних метасоматитів (Східне Приазов’я). У ході роботи застосовано комплекс локальних хіміко-аналітичних та спектроскопічних методів. Особливу увагу приділено виявленню та вивченню притаманних егіринам типів гетеровалентних ізоморфних заміщень, їх залежності від умов утворення (парагенетичних асоціацій мінералів) та зв’язку з інтенсивністю забарвлення.

Турмалін з Усамбара-ефектом (оптико-спектроскопічне дослідження)

Усамбара-ефект — зміна кольору турмаліну з темно-червоного на густо-зелений через стоншення зразка — вивчено з застосуванням методів оптичної спектроскопії та колориметричних розрахунків на зразку беззалізистого танзанійського турмаліну переважно дравітового складу з 0,108 а. ф. о. домішки Cr.

Кристалохімія, генетичні особливості та типоморфізм породоутворюючих і рудних мінералів лужних порід Приазов’я

Реферат

Звіт про НДР: 261 с., 131 рис., 12 табл., 263 джерел.

 Об’єкт дослідження – кристалохімічні особливості та спектроскопія породотворних і рудних мінералів лужних порід Приазов’я у їх зв’язку з фізико-хімічними умовами утворення.

Мета роботи – вивчення закономірностей утворення мінеральних асоціацій, хімічного складу та структурних особливостей окремих мінералів лужних порід Приазов’я.

Кристалохімія, генетичні особливості та типоморфізм породоутворюючих і рудних мінералів лужних порід Приазов’я

Реферат

Звіт про НДР: 261 с., 131 рис., 12 табл., 263 джерел.

Об’єкт дослідження – кристалохімічні особливості та спектроскопія породотворних і рудних мінералів лужних порід Приазов’я у їх зв’язку з фізико-хімічними умовами утворення.

Мета роботи – вивчення закономірностей утворення мінеральних асоціацій, хімічного складу та структурних особливостей окремих мінералів лужних порід Приазов’я.

Кристаллохимия и спектроскопия ионов марганца в слюдах

Методами оптической спектроскопии и люминесценции изучены образцы Мn3+-содержащих разновидностей фенгитов (алургитов), мусковитов и лепидолитов, а также образцы Мn2+-содержащих слюд — широзулита и манганофиллита.

Subscribe to RSS - оптична спектроскопія