циркони

Уран­свинцевий вік цирконів гіперстенового плагіогнейсу долини р. Згар (верхнє Побужжя, Український щит)

Геологічний розріз, відслонений долиною р. Згар у районі сіл Городище — Новоселиця та представлений асоціацією  гіперстенових  плагіогнейсів  і  кристалосланців,  вважається  одним  із  стратотипових  розрізів  ендербіто­гнейсової формації  (тиврівської  товщі  дністровсько­бузької  серії палеоархейського  віку). Еоархейські  ізотопні дати (3,65 млрд рр.) Отримано для ендербіто­гнейсів (гіперстенових плагіогнейсів), поширених у районі с. Завалля (середнє побужжя).

Радіогеохронологія порід зони зчленування Дністровсько-Бузького та Росинсько-Тікицького мегаблоків. Стаття 1. Геохронологія породних комплексів Росинсько-Тікицького мегаблоку

З застосуванням методу мас-спектрометрії визначено вік цирконів і монацитів із проб, відібраних з метаморфічних та ультраметаморфічних порід Росинсько-Тікицького мегаблоку у межах північної частини зони зчленування Дністровсько-Бузького та Росинсько-Тікицького мегаблоків. Установлено, що ізотопний вік цирконів і монацитів становить 2,04—2,1 млрд рр.

Геохімія піроксенових плагіогнейсів (ендербітів) Побужжя та ізотопний склад гафнію в цирконах

Викладено результати визначення хімічного та ізотопного складу стронцію і неодиму у пробах порід гранулітового комплексу Побужжя. Досліджено гіперстенові плагіогнейси (ендербіто-гнейси) і мафітові та ультрамафітові кристалосланці. Окрім того, наведено результати визначення ізотопного складу гафнію в цирконах з ендербіто-гнейсів. За первинним походженням зазначені породи належать до магматичних. Ендербіто-гнейси діоритового складу містять полігенний комплекс кристалів циркону, що формувались впродовж тривалого часу — від 3790 до 1855 млн рр. тому.

Возраст цирконов из эндербито-гнейсов Среднего Побужья (Днестровско-Бугский мегаблок Украинского щита)

С помощью ион-ионного микрозонда SHRIMP-II изучены уран-свинцовые изотопные системы разных генераций циркона из трех проб эндербито-гнейсов, распространенных в районе с. Завалье (Среднее Побужье) — карьерах Одесском, Казачий Яр и Завальевском графитовом. Протолитом эндербито-гнейсов были магматические породы, о чем свидетельствует анатомия кристаллов циркона. Ранняя "магматическая" генерация циркона в них представлена идиоморфными ядрами с тонкой концентрической зональностью, повторяющей контур ядра.

Вік та ізотопний склад гафнію цирконів з кварцитів середнього Побужжя Українського щита

Наведено результати дослідження ізотопного віку цирконів з кварцитів кошаро-олександрівської світи бузької серії Побужжя. Також наведено відомості про ізотопний склад гафнію в цих цирконах, про результати дослідження хімічного складу кварцитів і визначення в них ізотопного складу стронцію та неодиму. Показано, що наймолодші з кластогенних цирконів мають вік біля 2540 млн років, що його вважають максимальним віком осадконакопичення. Молодші циркони (віком до 2031 млн років) є метаморфогенними. Найдавніші з кристалів, виявлені в кварцитах, мають вік до 3245 млн років.

Середньотемпературні кварц-плагіоклаз-епідотові метасоматити Токівського гранітного масиву

Вперше отримано комплексні мінералогічні та геохімічні дані про кварц-плагіоклаз-епідотові метасоматити Токівського гранітоїдного масиву Українського щита. На основі аналізу метасоматичної зональності показано, що ці породи утворилися під дією середньотемпературних кислотних розчинів кальцієвої спеціалізації. Визначено морфологічні, геохімічні та вікові відмінності між цирконами токівських гранітів і цирконами досліджених метасоматитів.

Subscribe to RSS - циркони