Захист

Захист дисертації

5 червня 2013 р. відбудеться захист дисертації молодшого наукового співробітника відділу техногенних металів та аналітичної хімії Войтюк Юлії Юріївни «Геохімічні закономірності розподілу важких металів у об’єктах довкілля під впливом підприємств чорної металургії» на здобуття наукового ступеня кандидата геологічних наук за спеціальністю 04.00.02 – геохімія, о 1400 год.

Захист відбудеться в конференц-залі Інституту (к. 445).

Захист дисертації

5 червня 2013 р.  відбудеться захист дисертації старшого наукового співробітника відділу петрології Шнюкової Катерини Євгенівни «Магматизм зони зчленування Західно-Чорноморської западини, Гірського Криму та Скіфської плити» на здобуття наукового ступеня доктора геологічних наук за спеціальністю 04.00.08 – петрологія, о 1000 год.

Захист відбудеться в конференц-залі Інституту (к. 445).

З авторефератом і дисертаційною роботою можна ознайомитися в бібліотеці Інституту, к. 345.

Pages

Subscribe to RSS - Захист