мінерал

Словник українських назв мінеральних видів у інформаційному просторі

Мета статті — привернути увагу до нового веб-ресурсу "Мінералогічна енциклопедія України" з доменом http://mineralopediaukraine.com. Показано, що на нинішній час мережні видання мають значні переваги перед друкованими. вони дають змогу  і поновлювати  інформацію про мінерали, миттєво виправляти помилкові дані, знайомитись  із думкою читачів  і навіть залучати останніх як авторів. головну увагу привернуто до словника українських назв мінералів, викладеного на веб-сайті для загального обговорення  і опитування.

Українська мінералогія у ХXI ст.: від теорії до практики

Статтю присвячено розвитку української мінералогії у ХХI ст. Стисло розглянуто основні досягнення вчених України в різних областях цієї важливої дисципліни, внесок українських вчених у поступ світової мінералогічної науки. В умовах нинішньої кризи запропоновано приділити першочергову увагу розвиткові прикладної мінералогії як чинника, що стимулює розвиток усіх напрямів мінералогії та нарощування мінерально-сировинної бази.

Subscribe to RSS - мінерал