петрохімія.

ПЕТРОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АМФИБОЛИТОВ УКРАИНСКОГО ЩИТА

Резюме

Петрохімічні особливості амфіболітів Українського щита.

Омельченко А.М., Томурко Л.Л.

Викладено узагальнення літературних, а також нових даних щодо геологопетрографічних та петрогеохімічних особливостей  амфіболітів Українського  щита. Показано, що протолітами цих порід могли бути  як  вулканічні (толеїтові базальти), так і плутонічні (габро) породи. За складом амфіболіти даної виборки належать переважно до толеїтової петрохімічної серії нормальної лужності.

Деякі петрологічні та геохімічні особливості гранітів кіровоградського комплексу (центральна частина Українського щита)

Наведено результати аналізів рідкісноземельних та інших мікроелементів, виконаних за допомогою методів ICP MS та РФА, з гранітів кіровоградського та новоукраїнського комплексів. Граніти, приналежні до кіровоградсько го комплексу, виявилися досить неоднорідними за хімічним, мінеральним складом і вмістом мікроелементів. Більшість порід характеризуються властивими для Na-K гранітів спектрами рідкісноземельних елементів з негативними Eu аномаліями, деякі мають низький вміст рідкісноземельних елементів і позитивні Eu аномалії (Eu/Eu * до 3,5), що властиво ендербітам.

Subscribe to RSS - петрохімія.