Геохімії техногенних металів і аналітичної хімії

Головні напрями досліджень: геохімія ґрунтів; геохімія ландшафтів; геохімія природних вод; фізико-хімічні дослідження умов міграції хімічних елементів; біогеохімія.

Перелік наукових досліджень і аналітичних робіт

Хіміко-аналітичні роботи з визначення вмісту хімічних елементів у породах, мінералах, ґрунтах, воді, рослинності (вимірювальна лабораторія аналітичної хімії відділу геохімії техногенних металів та аналітичної хімії ІГМР НАН України атестована на підставі Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність», відповідає критеріям атестації вимірювальних лабораторій відповідно до Правил уповноваження та атестації у державній метрологічній системі).

Еколого-геохімічні дослідження:

Екогеохімічні заходи зниження потоку рухомих форм важких металів у трофічному ланцюгу ґрунт-розчин-рослина.

Визначення форм знаходження і показників рухомості важких металів у ґрунтах природних і техногенних ландшафтів.

Визначення коефіцієнту біологічного накопичення.

Визначення форм міграції мікроелементів у природних водах розрахунковими та аналітичними методами.

Аналітичні дослідження наночастинок біоактивних елементів (Si, Se, Ce).

Розробка композиційних сорбентів та меліорантів для реабілітації техногенно забруднених ґрунтів.

Створення бази даних для проведення ґрунтово-геохімічного моніторингу.

 

 

Subscribe to RSS - Геохімії техногенних металів і аналітичної хімії