наночастинки

Development of the Hydroxysulfate Green Rust on the Steel Surface Contacting with Water Ferric and Ferrous Salt Solutions

За допомогою методів рентгенофазового анализу  in situ та сканувальної електронної мікроскопії проведено дослідження процесів формування та перетворення гідроксисульфатного Green Rust GR(SO42–) (сульфатного фойгериту) на поверхні сталі, яка контактує з водними розчинами FeSO4 та Fe2(SO4)3 за окисних та відновних умов. Показано, що колоїдно-хімічний механізм розвитку мінеральних фаз визначається локальними фізико-хімічними умовами на поверхні сталі.

Влияние формы и размеров наночастиц магнетита на время релаксации магнитного момента

Проведен теоретический анализ магнитных свойств наночастиц магнетита в зависимости от их размера и формы. Установлено выполнение условия однодоменности и рассчитано время релаксации в температурном диапазоне T = 0 – TC (TC — температура Кюри магнетита) для синтезированных наночастиц магнетита, различающихся формой, размерами (d), полимерным покрытием и намагниченностью насыщения (Ms ) при Т = 300 K.

Особливості кристалохімічного стану катіонів заліза в синтетичних магнітовпорядкованих наночастинках оксидів і гідроксидів заліза за даними мессбауерівської спектроскопії

За допомогою методу мессбауерівської спектроскопії на ядрах 57Fe вивчено фазовий склад шести зразків магнітовпорядкованих наночастинок, створених за різними технологіями. Визначено валентний стан структурних катіонів заліза, їх розподіл по фазах та нееквівалентних структурних позиціях, внутрішні магнітні поля на ядрах резонансних іонів, а також вплив розмірів наночастинок на формування спектроскопічних параметрів.

Особливості кристалохімічного стану катіонів заліза в синтетичних магнітовпорядкованих наночастинках оксидів і гідроксидів заліза за даними мессбауерівської спектроскопії

За допомогою методу мессбауерівської спектроскопії на ядрах 57Fe вивчено фазовий склад шести зразків магнітовпорядкованих наночастинок, створених за різними технологіями. Визначено валентний стан структурних катіонів заліза, їх розподіл по фазах та нееквівалентних структурних позиціях, внутрішні магнітні поля на ядрах резонансних іонів, а також вплив розмірів наночастинок на формування спектроскопічних параметрів.

Subscribe to RSS - наночастинки