амфіболіт

ПЕТРОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АМФИБОЛИТОВ УКРАИНСКОГО ЩИТА

Резюме

Петрохімічні особливості амфіболітів Українського щита.

Омельченко А.М., Томурко Л.Л.

Викладено узагальнення літературних, а також нових даних щодо геологопетрографічних та петрогеохімічних особливостей  амфіболітів Українського  щита. Показано, що протолітами цих порід могли бути  як  вулканічні (толеїтові базальти), так і плутонічні (габро) породи. За складом амфіболіти даної виборки належать переважно до толеїтової петрохімічної серії нормальної лужності.

Петрогенетичні аспекти спектроскопічних особливостей циркону із амфіболітів Чемерпільської структури Середнього Побужжя

З метою якісної оцінки ступеня метаморфогенної перекристалізації порід за умов амфіболітової фації за допомогою методів фотолюмінесценції та інфрачервоної спектроскопії вивчено кристалохімічні особливості циркону (ступінь кристалічності, склад домішкових та власних дефектів) з різних парагенезисів амфіболітів Чемерпільської структури (північна частина Синицівського блоку Голованівської шовної зони). Для цирконів Середнього Побужжя такі дослідження проводились вперше.

Subscribe to RSS - амфіболіт