кандидат фізико-математичних наук

Калініченко Олена Анатоліївна

Публікації співробітника

Title Номер журналу Журнал
Изоморфные замещения в апатитах из магматических пород Черниговской зоны разломов Приазовского блока Украинского щита по данным ЯМР и ИКС 2018, том 40, № 3 Мінералогічний журнал
ВОДА В КВАРЦІ ЯК ІНДИКАТОР ІНТЕНСИВНОСТІ ГІДРОТЕРМАЛЬНОГО РУДОУТВОРЕННЯ: ЗОЛОТОРУДНІ РОДОВИЩА 2016. Випуск 37. Геохімія та рудоутворення
Особенности структуры синтетических апатитов с примесными РЗЭ по данным спектроскопических и рентгеновских методов: II. Фторгидроксилапатиты 2016, том 38, № 2 Мінералогічний журнал
Особенности структуры синтетических апатитов с примесными REE по данным спектроскопических и рентгеновских методов: I. Гидроксилапатиты 2015, том 37, № 4 Мінералогічний журнал
Особенности свойств апатитов из разных пород Чемерполя (Среднее Побужье) по данным радиоспектроскопии 2014, том 36, № 4 Мінералогічний журнал
Особенности структуры метамиктного циркона по данным РФА и ЯМР 2012, том 34, № 3 Мінералогічний журнал
Формы кремнезема и протонсодержащие группировки в опале по данным ЯМР 2012, том 34, № 2 Мінералогічний журнал
Влияние формы и размеров наночастиц магнетита на время релаксации магнитного момента 2011, том 33, № 2 Мінералогічний журнал
Изоморфизм примесных ионов в структуре гидроксилапатита по данным компьютерного моделирования 2011, том 33, № 3 Мінералогічний журнал
Особливості кристалохімічного стану катіонів заліза в синтетичних магнітовпорядкованих наночастинках оксидів і гідроксидів заліза за даними мессбауерівської спектроскопії 2011, том 33, № 3 Мінералогічний журнал

Pages

Гречанівський Олексій Євгенович

Спеціальність 04.00.20 - мінералогія, кристалографія

Науковий керівник - д. фіз.-мат. наук О.Б. Брик

Тема дисертації «Радіаційно-стимульовані процеси в U-, Th- вміщуючих мінералах і їх синтетичних аналогах та проблеми датування геологічних об’єктів і утилізації радіоактивних відходів»

Публікації співробітника

Title Номер журналу Журнал
Авторадиационные повреждения и SiO4-полимеризация в кристаллах циркона по данным молекулярно-динамического моделирования и ядерного магнитного резонанса 2017, том 39, № 4 Мінералогічний журнал
Зміна магнітних характеристик оксидів та гідроксидів заліза у водному середовищі. 2017, том 39, № 1 Мінералогічний журнал
Атомистическое компьютерное моделирование свойств смеше-ния твердых растворов циркон ZrSiO4 — монацит LaPO4 и циркон ZrSiO4 — ксенотим YPO4 2016, том 38, № 3 Мінералогічний журнал
Светлой памяти Вадима Сергеевича Урусова 2015, том 37, № 3 Мінералогічний журнал
Термомагнитные исследования преобразования гематита в магнетит с использованием крахмала 2015, том 37, № 2 Мінералогічний журнал
КОМП'ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ КАСКАДІВ ЗМІЩЕНИХ АТОМІВ У СТРУКТУРІ ЦИРКОНУ 2009. Випуск 27. Геохімія та рудоутворення
Радиационная устойчивость циркона по данным компьютерного моделирования 2014, том 36, № 1 Мінералогічний журнал
Subscribe to RSS - кандидат фізико-математичних наук