золото

Золото та його елементи-супутники в корі вивітрювання родовища Балка Широка

Розглянуто особливості розподілу золота та його елементів-супутників у корі вивітрювання родовища золота Балка Широка. З’ясовано геохімічні бар’єри, які обумовлюють концентрацію цих металів. Зроблено висновок, що надійними критеріями геохімічних процесів, які сприяють концентрації золота у профілі кори вивітрювання є співвідношення геохімічно споріднених елементів.

Положение месторождений клинцовского типа в системе месторождений раннего докембрия

Типізація золоторудних родовищ докембрію за рядом ознак дасть змогу виділити у їхній систематизації самостійний - метасоматичний або тектоно-метасоматичний тип.

Генезис и прогнозирование золотого и уранового оруденения в докембрии Украинского Щита

На основании петролого-геохимических данных обосновывается генезис золотого и уранового оруденения в докембрии Украинского щита и намечено его прогнозирование. Богатое золото-кварцевое архейское гидротермально-окисленное оруденение залегает в кварцитах и кварцевых конгломератах, наиболее известно оно в системе Витватерсранд в Южной Африке, но вполне вероятно и в Украинском щите.

Пошуки золота за вторинними ореолами (на прикладі рудопрояву Сидори)

Доведена ефективність пошуків рудопроявів золота у корі вивітрювання каолін-хлорітового складу за вторинними сольовими ореолами Au, Ni, Со, Сu, F, Li. Впровадження цих результатів дозволило виділити перспективну ділянку (100 × 30 м) на території рудопрояву Сидори.

Мінералізація Au-As типу в докембрійських комплексах Українського щита та головні чинники її локалізації

Наведено результати дослідження просторового розповсюдження рудної мінералізації золото-арсенового (Au-As) типу в ендогенних комплексах докембрію Українського щита. Вказано основні її мінералого-геохімічні особливості та чинники рудного контролю локалізації. Зроблено висновки про генезис мінералізації та її зв’язок з вуглецьвмісними протолітами в зонах гранітизації. Встановлено, що мінералізація поширена в протерозойських родовищах орогенного типу, які формувалися під час тектоно-магматичної активізації у відносно вузькому часовому інтервалі (2,15—1,8 млрд рр. тому).

Мінералого-генетичні особливості золотоносних парагенезів Капустянського кварцово-жильного рудопрояву (південно-західна частина Українського щита)

За даними дослідження мінерального складу і флюїдних включень у мінералах (кварці, кальциті, польовому шпаті, гранаті) Капустянського кварцово-жильного рудопрояву у південно-західній частині Українського щита встановлено температурний режим і склад флюїдів періоду формування Au-зруденіння, що дало змогу відтворити мінералого-генетичні особливості золотоносних парагенезів.

Pages

Subscribe to RSS - золото