U-Pb вік

Этапы ранне-протерозойского коллизионного гранитоидного магматизма и метаморфизма на Приазовском и Среднеприднепровском мегаблоках Украинского Щита

На Приазовському та Середньопридніпровському мегаблоках Українського щита виділено три етапи палеопротерозойського гранітоїдного магматизму та метаморфізму — 2,2; 2,10—2,04 і 2,0—1,98 млрд рр. Гранітоїди першого етапу (2,2 млрд рр.) Виявлені у великих розломних зонах Приазовського мегаблоку; другого (2,10—2,04 млрд рр.) — поширені на всій його площі. Значно рідше трапляються гранітоїди третього етапу (1,98—2,0 млрд рр.).

Age and Sulfur Isotope Composition of the Prutivka Intrusion (the 1.78 Ga Prutivka-Novogol Large Igneous Province in Sarmatia)

У межах Північно-Західного району Українського щита розповсюджена велика кількість дайок і розшарованих інтрузивів нікеленосних толеїтових долеритів та габроїдів. Ці дайки та масиви розглянуто як канали, по яких в умовах розтягнення вкорінювалися і виливалися на поверхню базальтові розплави (ці базальтові потоки тепер повністю еродовані), або як синколізійні породні комплекси, що виникли внаслідок кристалізації мантійних розплавів під час колізії Фенноскандинавського та Волго-Сарматського сегментів Східно-Європейської платформи.

A U-Pb baddeleyite age of the davydky gabbro-syenite massif оf the Korosten plutonic complex

An age is provided for the Davydky massif, one of the intrusive bodies within the Korosten AMCG complex in the Ukrainian shield. The unexpected 1790 ± 1 Ma U-Pb baddeleyite age obtained for the Davydky massif (concentrically zoned gabbro to syenite) provides additional support for the simultaneous emplacement of the early phase of the Korosten AMCG complex and regional Ni-enriched tholeiitic magmas. The petrologic relationships of these two simultaneously emplaced magma types are discussed.

Возраст кластогенного циркона из метаосадочных пород Восточно-Анновской полосы

За допомогою методу LA-ICP-MS встановлений U-Pb вік кластогенного циркону з кварцитів Східно-Ганнівської смуги — 3046 ± 23 млн рр. Метаосадові породи Східно-Ганнівської смуги, ймовірно, молодші порід конкської серії: в метапісковиках з залізорудної пачки конкської серії на Чортомлицькому родовищі мінімальний вік кластогенного циркону становить 3,08 млрд рр., хоча відмінності у віці можуть бути спричинені надходженням циркону з різних джерел зносу.

Ізотопна геохімія гранітного "валуна" із псевдоконгломерату тетерівської серії (північно-західна частина Українського щита

У районі с. Леніне серед гнейсів тетерівської серії розповсюджені так звані метаконгломерати, що являють собою заокруглені фрагменти ("гальки" та "валуни") переважно гранітоїдного складу. Щодо генезису цих порід висловлювались різні точки зору — їх описували як метаосадові утворення чи утворення тектонічного походження. Для з’ясування цього питання були проведені ретельні дослідження віку гранітів одного з "валунів", а також ізотопного та геохімічного складу. Порода, якою складено "валун", — це амфібол-біотитовий плагіограніт.

Возраст и геохимические особенности метабазитов Западного Приазовья .

Визначенa верхня вікова межа утворення амфіболітів Салтичанського антиклінорію — 2914 ± 5,2 млн рр. Це датування відповідає етапу метаморфізму протоліту амфіболітів, зумовленому вкоріненням плагіогранітоїдів шевченківського комплексу (2,92—2,95 млрд рр.). Амфіболіти антиклінорію формувалися по вулканічних та інтрузивних породах основного складу. За геохімічними характеристиками вони аналогічні мезоархейським амфіболітам Берестівської та Сорокинської зеленокам’яних структур і відповідають архейським толеїтовим базальтам зеленокам’яних поясів TH I.

Ізотопний вік, геохімічні та мінералогічні особливості пегматитів в анортозитах Володарськ-Волинського масиву, Коростенський плутон

Складні за будовою пегматитові тіла широко розповсюджені серед анортозитів Володарськ-Волинського масиву — найбільшого анортозитового масиву у складі Коростенського анортозит-рапаківігранітного плутону. Пегматити зазвичай утворюють жилоподібні тіла або ізометричні виділення розміром до 2 м. Жилоподібні тіла нерідко містять порожнини. В окремих випадках вдавалось спостерігати розшарованість пегматитових тіл на меланократову (нижня частина тіл) та гранітоїдну (верхня частина) складові.

Subscribe to RSS - U-Pb вік