докторант

Сплодитель Анастасія Олегівна

Тема дисертації: «Еколого-геохімічна оцінка ландшафтів в зонах підвищеного техногенного впливу».

Науковий консультант: доктор геол. наук, професор Кураєва І.В.

Спеціальність: 103 Науки про Землю.

Гречанівський Олексій Євгенович

Спеціальність 04.00.20 - мінералогія, кристалографія

Науковий керівник - д. фіз.-мат. наук О.Б. Брик

Тема дисертації «Радіаційно-стимульовані процеси в U-, Th- вміщуючих мінералах і їх синтетичних аналогах та проблеми датування геологічних об’єктів і утилізації радіоактивних відходів»

Публікації співробітника

Title Номер журналу Журнал
Авторадиационные повреждения и SiO4-полимеризация в кристаллах циркона по данным молекулярно-динамического моделирования и ядерного магнитного резонанса 2017, том 39, № 4 Мінералогічний журнал
Зміна магнітних характеристик оксидів та гідроксидів заліза у водному середовищі. 2017, том 39, № 1 Мінералогічний журнал
Атомистическое компьютерное моделирование свойств смеше-ния твердых растворов циркон ZrSiO4 — монацит LaPO4 и циркон ZrSiO4 — ксенотим YPO4 2016, том 38, № 3 Мінералогічний журнал
Светлой памяти Вадима Сергеевича Урусова 2015, том 37, № 3 Мінералогічний журнал
Термомагнитные исследования преобразования гематита в магнетит с использованием крахмала 2015, том 37, № 2 Мінералогічний журнал
КОМП'ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ КАСКАДІВ ЗМІЩЕНИХ АТОМІВ У СТРУКТУРІ ЦИРКОНУ 2009. Випуск 27. Геохімія та рудоутворення
Радиационная устойчивость циркона по данным компьютерного моделирования 2014, том 36, № 1 Мінералогічний журнал

Сукач Віталій Васильович

Спеціальність 04.00.08 - петрологія

Науковий керівник - чл.-кор. НАН України О.М. Пономаренко

Тема дисертації «Закономірності формування докембрійського фундаменту Українського та Балтійського щитів»

Публікації співробітника

Title Номер журналу Журнал
Сублужні біотитові амфіболіти району Балки Башмачка, Середнє Придніпров’я 2016, том 38, № 1 Мінералогічний журнал
ОСОБЛИВОСТІ РОЗПОДІЛУ РІДКІСНОЗЕМЕЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ У БАЗИТ-УЛЬТРАБАЗИТАХ СЕРЕДНЬОПРИДНІПРОВСЬКОГО МЕГАБЛОКУ УКРАЇНСЬКОГО ЩИТА 2014. Випуск 34. Геохімія та рудоутворення
Петрогенезис амфіболітів аульської серії басейну р. Базавлучок, Середньопридніпровський мегаблок Українського Щита 2015, том 37, № 1 Мінералогічний журнал
Уран-свинцевий ізотопний вік монациту із двослюдяного граніту Мокромосковського масиву 2012, том 34, № 1 Мінералогічний журнал
Мезоархейские зеленокаменные структуры Среднего Приднепровья Украинского щита: стра- тиграфические разрезы, вещественный состав и возрастная корреляция 2014, том 36, № 2 Мінералогічний журнал
Этапы формирования побужского гранулитового комплекса по данным изотопно-геохронологических исследований (Среднее Побужье, Украинский щит) 2013, том 35, № 4 Мінералогічний журнал
Subscribe to RSS - докторант