КВАРЦ

Симетрія-диссиметрія кристалів: нові аспекти

Стисло висвітлено фундаментальний внесок Є.С Федорова, Л Пастера, П. Кюрі в  теорію  симетрії. Наведено тлумачення термінів — симетрія, диссиметрія (симетрія з частково втраченими елементами симетрії), асиметрія (без елементів симетрії, окрім 1). Обґрунтовано поняття  «аномальний монокристал» — гетерогенний кристал з пониженою стосовно  ідеалізованої структури симетрією й аномальними властивостями.

Локалізація і мінеральний склад покладів багатих гематитових руд Інгулецького родовища Кривбасу

Інгулецьке родовище є сировинною базою Інгулецького гірничозбагачувального комбінату (ІнГЗК), який видобуває і переробляє бідні магнетитові руди. Протягом останніх років у кар’єрі ІнГЗК все частіше фіксуються виходи покладів багатих  гематитових руд, не  вилучених  у процесі раніше  виконаних  гірничодобувних робіт  (так званих втрачених). Сьогодні їх класифікують як розкривні породи та вивозять у відвали. Основними рудоутворювальними мінералами  багатих  гематитових  руд  є  гематит  (58,16 %)  і  кварц  (38,56 %),  вміст  інших мінералів  у складі руд незначний.

Ретроспективна дозиметрія та радіаційні характеристики мінералів та біомінералів

Рассмотрены возможности использования кварца и эмали зубов для реконструкции доз облучения на территориях, загрязненных вследствие аварии на ЧАЭС. Приведена чувствительность разных экспериментальных методов, интервалы доз облучения, которые можно реконструировать и время хранения информации о поглощенной дозе облучения.

Новые данные о минералах из хрусталеносного месторождения Додо (При- полярный Урал)

Приведены результаты химического и гониометрического изучения кристаллов титанита, апатита и апофиллита из хрусталеносного месторождения Додо на Приполярном Урале. Двойник титанита отличается меньшим числом простых форм, чем это установлено для данного минерала в других хрусталеносных жилах этого района. Наряду с этим на исследованном кристалле выявлены две простые формы, неизвестные ранее для титанита уральских месторождений.

Незвичні ефекти стискування кристалічної ґратки внаслідок висушування гідратованого подрібненого кварцу

Показано, що дифрактограми пентаплету кварцу (область d = 136 ÷138 пм) можуть бути використані у дослідженні процесів дегідратації та регідратації тонкозернистого мінералу. У ході ступінчастого висушування гідратованого кварцу до РН2О ~ 6,7 Па виявлено ефект самочинного стискування його кристалічної ґратки в полосі пентаплету за кімнатної температури на ~0,2 %.

Мінералого-генетичні особливості золотоносних парагенезів Капустянського кварцово-жильного рудопрояву (південно-західна частина Українського щита)

За даними дослідження мінерального складу і флюїдних включень у мінералах (кварці, кальциті, польовому шпаті, гранаті) Капустянського кварцово-жильного рудопрояву у південно-західній частині Українського щита встановлено температурний режим і склад флюїдів періоду формування Au-зруденіння, що дало змогу відтворити мінералого-генетичні особливості золотоносних парагенезів.

Природа і механізми наноутворень в силікатах і фосфатах у зв’язку з вирішенням мінералогічних і медико-біологічних проблем.

РЕФЕРАТ

Звіт про НДР: 126 стор., 47 рис., 9 таблиць, 101 джерело.

Обєкт дослідження – наноструктурні утворення в діоксиді кремнію, абіогенному і біогенному апатиті та цирконі, та хімічні елементи-домішки і парамагнітні центри в мінералах та біомінералах.

Subscribe to RSS - КВАРЦ