Y

Прогнозна оцінка виявлення родовищ рідкісних металів в протерозойських комплексах Українського щита.

РЕФЕРАТ

Обсяг звіту 58 ст, 6 розділів,  2 рисунків, 3 таблиці, кількість посилань 69.

Розглянуто геохімічну спеціалізацію і рудоносність головних типів кристалічних порід Українського щита: лужні магматичні та метасоматичні породи, диференційовані граніти та їх пегматити, Sc-U альбітити.

Метою проведених досліджень було вивчення найбільш інформативних петрологічних, мінералогічних і геохімічних особливостей потенційно рудоносних порід.

Порівняльний генетично-мінералогічний аналіз рідкісноземельної і цирконієвої мінералізації Волинського та Приазовського блоків Українського щита.

РЕФЕРАТ

Звіт про НДР: 222 с., 121 рис., 25 табл., 118 джерел.

Об’єкт дослідження – мінерали, пов’язані з ендогенною рідкісноземельною, ітрієвою, цирконієвою мінералізацією Приазовського й Волинського мегаблоків УЩ.

Subscribe to RSS - Y