ТЕМПЕРАТУРА

РОЗЧИННІСТЬ КІНОВАРІ РІЗНОГО ГАБІТУСУ Й ВЕЛИЧИНА ВОДНИХ ОРЕОЛІВ РОЗСІЮВАННЯ РТУТІ У ДОНЕЦЬКІЙ РТУТНІЙ ФОРМАЦІЇ

На основі експериментальних досліджень вперше для Донбасу доведено, що інтенсивність вилуговування іонів ртуті різних габітусних форм кристалів кіноварі є зворотньо пропорційною температурі їхньої кристалізації. Визначення розмірів водних ореолів розсіювання ртуті навколо кіноварної мінералізації з різною температурою формування дозволяє прогнозувати мінералогенічні типи ртутного зруденіння за гідрогеохімічними критеріями.

РЕЗЮМЕ

Mineralogy and genesis of rare-aerth ores Anadol type (Azov)

The investigation of main ore-forming minerals of  Anadol ore occuarence was performed by different methods: X-ray diffraction and electronic microprobe analysis, optical and electronic microscopy.  The results showed that the concentrators of rare-earth elements (REE) was minerals of different classes -  allanite, cerite (silicates), britholite (silicophosphate), bastnaesite (carbonate), monazite (phosphate), cerianite (oxide). However anymore  98% from the most quantity of REE concentrated in silicates, thus 90% - in  allanite.

Мінералогія і генезис рідкісноземельної мінералізації анадольського типу (Приазов’я)

РЕФЕРАТ

Звіт про НДР: 82 с., 37 рис., 4 табл., 43 літературних джерела.

Об’єкт дослідження – мінерали, що складають рідкісноземельний Анадольський рудопрояв, особливості їх поширення, будови, структури, хімічного складу, флюїдних включень.

Ціль роботи – визначити особливості мінерального складу руди, хімічного складу мінералів-концентраторів рідкісноземельних елементів і супутніх елементів, відтворити умови формування Анадольського рудопрояву.

Вплив кристалохімічних особливостей, температури та тиску на ізоморфізм елементів групи заліза в породоутворювальних мінералах магматичного і метаморфічного походження

РЕФЕРАТ

Звіт про НДР: 253 с., 111 рис., 39 табл., 285 джерел.

Об’єкт дослідження – іони перехідних металів в природних силікатах і оксидах магматичного і метаморфічного генезису, а також їх штучних аналогах.

Мета роботи – вивчення особливостей ізоморфного входження іонів перехідних металів в структуру мінералів.

Subscribe to RSS - ТЕМПЕРАТУРА