ФЛЮЇДНІ ВКЛЮЧЕННЯ

Про метаморфогенно-гідротермальну природу родовищ золоторудних формацій Українського щита

Розглянуто особливості фізико-хімічного перебігу процесів формування золоторудних родовищ Українського щита на підставі реконструкції низки термобарогеохімічних ознак та параметрів флюїдного режиму мінералоутворення. Встановлено їхню метаморфогенно-гідротермальну природу.

Утворення включення із опалоподібною речовиною у кристалі топазу із заноришових пегматитів Волині (за даними термобарометрії й ІЧ-спектроскопії)

Викладено результати комплексного дослідження ранньовторинних флюїдних включень незвичного походження, вперше виявлених у кристалі топазу із заноришових (камерних) пегматитів Волині. Вони представлені сингенетичними рідинно-газовими включеннями (водного розчину ~40 %) й включенням, що містить тверду фазу опалоподібної речовини незвичної будови. Перші включення гомогенізуються в діапазоні 407—410  °С в газову фазу, густина якої близька до критичної.

Індикаторне значення вторинних флюїдних включень з проміжною мінеральною фазою у кварці

У кварці Майського родовища золота (Голованівська шовна зона), апоскарнового кварциту сподумен-петалітового родовища Надія (Кіровоградський мегаблок Українського щита), U-Th-REE-родовища Діброва (Приазовський мегаблок Українського щита) вперше встановлені включення незвичного вигляду. Ці геологічні об’єкти мають спільну рису — в їх формуванні брали участь високотермобаричні потоки СО2-флюїду. Незвичні включення мають характерну будову: їхні вершини завжди вкриті тонкою пластинкою самородного золота, самородного бісмуту або піротину (одна знахідка).

Фізико-хімічні умови завершального етапу становлення пегматитів Волині за даними термобарометрії та інфрачервоної спектроскопії берилу

Флюїдні включення у периферійних частинах кристалів берилу з камерних пегматитів Волині були досліджені з використанням комплексу методів термобарометрії у комбінації з локальною інфрачервоною (ІЧ) спектроскопією in situ. Виділено генерації первинних, ранньовторинних та перенаповнених первинних включень, що фіксують різні епізоди завершального етапу становлення пегматитів.

Mineralogy and genesis of rare-aerth ores Anadol type (Azov)

The investigation of main ore-forming minerals of  Anadol ore occuarence was performed by different methods: X-ray diffraction and electronic microprobe analysis, optical and electronic microscopy.  The results showed that the concentrators of rare-earth elements (REE) was minerals of different classes -  allanite, cerite (silicates), britholite (silicophosphate), bastnaesite (carbonate), monazite (phosphate), cerianite (oxide). However anymore  98% from the most quantity of REE concentrated in silicates, thus 90% - in  allanite.

Особливості формування Дібровського REE-U-Th родовища на Українському щиті (за флюїдними включеннями у кварці)

Генезис Дібровського REE-U-Th родовища — показовий приклад формування гідротермальної системи мінералоутворення в результаті прогріву тріщинних вод рідкими СО2-флюїдами. Фаза рідкого СО2-флюїду в мінералоутворювальній системі існувала протягом тривалого часу формування родовища — від високо термобаричних потоків (орієнтовно ≥(1000—1100) °С і ≥(720—760) МПа) до гетерогенної системи "водний розчин + рідкий СО2-флюїд" (до 230—245 °С і ~ 110 МПа й нижче).

Мінералого-генетичні особливості золотоносних парагенезів Капустянського кварцово-жильного рудопрояву (південно-західна частина Українського щита)

За даними дослідження мінерального складу і флюїдних включень у мінералах (кварці, кальциті, польовому шпаті, гранаті) Капустянського кварцово-жильного рудопрояву у південно-західній частині Українського щита встановлено температурний режим і склад флюїдів періоду формування Au-зруденіння, що дало змогу відтворити мінералого-генетичні особливості золотоносних парагенезів.

Мінералогія і генезис рідкісноземельної мінералізації анадольського типу (Приазов’я)

РЕФЕРАТ

Звіт про НДР: 82 с., 37 рис., 4 табл., 43 літературних джерела.

Об’єкт дослідження – мінерали, що складають рідкісноземельний Анадольський рудопрояв, особливості їх поширення, будови, структури, хімічного складу, флюїдних включень.

Ціль роботи – визначити особливості мінерального складу руди, хімічного складу мінералів-концентраторів рідкісноземельних елементів і супутніх елементів, відтворити умови формування Анадольського рудопрояву.

Порівняльний генетично-мінералогічний аналіз рідкісноземельної і цирконієвої мінералізації Волинського та Приазовського блоків Українського щита.

РЕФЕРАТ

Звіт про НДР: 222 с., 121 рис., 25 табл., 118 джерел.

Об’єкт дослідження – мінерали, пов’язані з ендогенною рідкісноземельною, ітрієвою, цирконієвою мінералізацією Приазовського й Волинського мегаблоків УЩ.

Subscribe to RSS - ФЛЮЇДНІ ВКЛЮЧЕННЯ