АЛАНІТ

Рудоносність гіперсольвусних сієнітових інтрузій як перспективних рідкіснометальних об’єктів на Українському щиті

РЕФЕРАТ

Звіт про НДР: 102 с., 72 рис., 12 табл., 49 джерел.

Об’єкт дослідження – сієнітові масиви Українського щита: Яструбецький, Давидківський, Великовисківський, Азовський.

Мета роботи – зробити висновок про перспективу рудоносності Давидківського, Великовисківського і Яструбецького сієнітових масивів, порівнявши їхні мінералогічні особливості з такими для Азовського сієнітового штоку.

Хімічний склад аланіту як індикатор флюїдного режиму формування Анадольської "дайки" (Приазовський мегаблок Українського щита)

У роботі проаналізовано склад головних і другорядних компонентів в аланіті (ортиті) — рідкісноземельному силікаті із групи епідоту, який є головним рудним і породоутворювальним мінералом у потужній рудоносній жилі, розвіданій у Східному Приазов’ї та відомій як Анадольська аланітова "дайка". Аланіт з неї, так само як деякі інші знахідки аланіту в Приазов’ї, характеризується нестабільним вмістом головних елементів у межах одного рудопрояву, що відрізняє їх від рудопроявів Японської острівної дуги та ін.

Mineralogy and genesis of rare-aerth ores Anadol type (Azov)

The investigation of main ore-forming minerals of  Anadol ore occuarence was performed by different methods: X-ray diffraction and electronic microprobe analysis, optical and electronic microscopy.  The results showed that the concentrators of rare-earth elements (REE) was minerals of different classes -  allanite, cerite (silicates), britholite (silicophosphate), bastnaesite (carbonate), monazite (phosphate), cerianite (oxide). However anymore  98% from the most quantity of REE concentrated in silicates, thus 90% - in  allanite.

Мінералогія і генезис рідкісноземельної мінералізації анадольського типу (Приазов’я)

РЕФЕРАТ

Звіт про НДР: 82 с., 37 рис., 4 табл., 43 літературних джерела.

Об’єкт дослідження – мінерали, що складають рідкісноземельний Анадольський рудопрояв, особливості їх поширення, будови, структури, хімічного складу, флюїдних включень.

Ціль роботи – визначити особливості мінерального складу руди, хімічного складу мінералів-концентраторів рідкісноземельних елементів і супутніх елементів, відтворити умови формування Анадольського рудопрояву.

Subscribe to RSS - АЛАНІТ