ПЕРЕХІДНІ МЕТАЛИ

Вплив кристалохімічних особливостей, температури та тиску на ізоморфізм елементів групи заліза в породоутворювальних мінералах магматичного і метаморфічного походження

РЕФЕРАТ

Звіт про НДР: 253 с., 111 рис., 39 табл., 285 джерел.

Об’єкт дослідження – іони перехідних металів в природних силікатах і оксидах магматичного і метаморфічного генезису, а також їх штучних аналогах.

Мета роботи – вивчення особливостей ізоморфного входження іонів перехідних металів в структуру мінералів.

Subscribe to RSS - ПЕРЕХІДНІ МЕТАЛИ